Mentz, Pieter Kruger

Ds. Mentz Pieter

GEBORE

30 Oktober 1931

OORLEDE

4 April 2014

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1956

ORDEN

1957

STANDPLASE

1957 Knysna

1961 Grahamstad

1963 Algoapark

1965 Middelburg KP

1969 Silverton

1975 Silvertonkruin

EMERITEER

1994

Pieter Kruger Mentz is op 30 Oktober 1931 in die distrik Burgersdorp as die sewende van nege kinders gebore. Sy vader is Joachim Johannes Mentz, ‘n onderwyser, en sy moeder Maria Magdalena Kruger. PK, soos hy genoem is, word op Burgersdorp groot, begin sy skoolloopbaan in 1938 aan die Laerskool Burgersdorp en matrikuleer in 1948 aan die Hoërskool Burgersdorp. Hy voel geroepe om predikant te word en sy pad loop na Stellenbosch, waar hy in 1952 ‘n BA-graad verwerf en toegang tot die Teologiese Seminarium verkry. In 1956 verwerf hy ‘n Diploma in Teologie en word as proponent gelegitimeer. Reeds in sy studiejare, op 18 Desember 1954, trou hy met Anna Kruger, ‘n skoolkys. Uit die huwelik is daar drie kinders gebore — twee seuns en ‘n dogter.

Prop PK Mentz ontvang ‘n beroep na die NG Gemeente Knysna, waar hy op 3 Maart 1957 met handoplegging bevestig word. Hier beleef hy as jong

predikant ‘n besonderse herlewing toe daar tot 120 mense op ‘n Woensdagaand die gemeentebidure bywoon. In sy dienstyd op Knysna word daar ‘n nuwe kerksaal gebou. Dwarsdeur sy bediening was prediking, pastoraat, en huis- en siekebesoek baie belangrik.

In 1961 kom daar ‘n roepstem na die NG Gemeente Grahamstad en in 1963 na die NG Gemeente Algoapark in Port Elizabeth. In 1965 word hy die leraar by die historiese NG Moedergemeente Middelburg. Hier is hy ‘n getuie toe die kerktoring van die 110 jaar-oue historiese kerkgebou op 29 Maart 1967 ineenstort. In sy dienstyd word daar ‘n nuwe kerkgebou ingewy.

In 1969 verhuis die leraarspaar na die destydse Transvaal toe PK die leraar word by die NG Gemeente Silverton. In 1975 help hy met die afstigting van die NG Gemeente Silvertonkruin en hy word die nuwe gemeente se eerste leraar. Hier sou hy werk tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 1 April 1994. Hy is medeverantwoordelik vir die bou van ‘n kerkkompleks; dit dien tot vandag toe as ‘n ruim en doelmatige gebou en ‘n baken in die gemeente.

Die Oostelike Sinode roep sy werk so in herinnering: “As leraarspaar het hulle diep spore getrap en Silvertonkruin se gemeente en lidmate was altyd hulle eerste prioriteit. Ds. PK Mentz was altyd geklee in ‘n pak klere en das, slaggereed om sy gemeente en lidmate te dien. Voordat ‘n lidmaat besef het dat hy hulp nodig het, staan dominee PK langs ‘n siekbed of op die voorstoep, met tannie Anna as sy metgesel. Hy was ook betrokke by die oprigting van kerkgeboue en sale in Knysna en by Silvertonkruin. Op onderwysgebied was hy baie jare lank betrokke as lid en voorsitter by die beheerliggaam van die Hoërskool Silverton. As leraar was hy veelsydig wat die werk in die breëre kerkverband betref. Hy dien in die sinodale kommissie vir sending (Wes-Kaapland en Noord-Transvaal), die” vir ampsbediening en evangelisasie (Oos-Transvaal, 12 jaar lank), die vir kerkreg (Oos-Transvaal, 11 jaar lank) en op die kuratorium van die Fakulteit Teologie aan die UOVS (tien jaar lank). Hy was ook tien jaar lank deel van die Algemene Sinode se kommissie vir ampsbediening en evangelisasie en hy dien op die sinodale kommissie vir die afstigting van die sinode van Oos-Kaapland.”

Nadat ds. PK Mentz sy emeritaat in 1994 aanvaar het, vestig die egpaar hulle in Doornkloof in Pretoria. Hier hou hy hom besig met Bybelstudiegroepe vir senior lidmate en hy neem preekbeurte in verskillende gemeentes waar. Hy sterf op 3 April 2014. — Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2015).