Mentz, Johannes Cornelius Nicolaas

 

GEBORE

24 Mrt. 1895

OORLEDE

29 Apr. 1971

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1923

ORDEN

1924

STANDPLASE

1924 Maleking

1932 Parow

1951 Mochudi-Sending

EMERITEER

1962

Ds. Johannes Cornelius Nicolaas Mentz is op 29 April 1971 na, ‘n swaar siekbed op Parys oorlede, waar hy vir die laaste jaar van sy lewe gewoon het. Op 24 Maart 1895 in die distrik Somerset-Oos gebore, staan hy van 1923 tot 1962 in die aktiewe bediening as leraar van Mafeking (1924) en van Parow (1932) en toe vanaf 1951 tot 1962 in ons kerk se Botswana sending op Mochudi. Sy nederigheid, deeglikheid en toewyding het hom in sy gemeentes bemind gemaak. In Parow het hy kostelike werk verrig in die jare toe talle plattelandse Afrikaners in die. stad ‘n nuwe lewensbestaan kom soek het. Sy vriende onthou hom as ʼn ware vriend en voorbeeld van Gods ryke genade, wat sy bale talente onverdeeld aan die Here toegewy het”. Op Stellenbosch was hy een van die twee eerste studente wat die B.D. met onderskeiding verwerf het. (Jaarboek 1972/539)