Meiring, Albertus Petrus

 

GEBORE

4 Aug. 1832

OORLEDE

28 Mei 1892

UNIVERSITEIT

Utrecht

GELEGITIMEER

1862

ORDEN

1862

STANDPLASE

1862 St. Stephens (tydelik)

1864 St. Stephens

1866 Edenburg

EMERITEER

Albertus Petrus Meiring, (1862) St. Stephens 1862, Edenburg, obiit 28 Mei 1892.

Op den 28sten Mei, ging te Edenburg, in den Oranje Vrijstaat, de Wel-Eerw. Heer Albertus Petrus Meiring zijne eeuwige rust in. Te Beaufort West geboren in 1832 begaf hij zich omstreeks 1856 naar Holland, ter voorbereiding, tot de Evangeliebediening aan de Utrechtsche Universiteit: In 1862 naar zijn vaderland teruggekeerd, werd hij eerst Predikant van de St. Stephens gemeente in de Kaapstad, vanwaar hij in 1865 naar den werkkring ging, waarin hij tot aan zijnen dood met zegen arbeidde. In meer dan eene betrekking bewees hij aan de Kerk in den OVS gewichtige diensten, vooral in die van Scriba der Algemeene Kerkvergadering. Zijn afsterven had eenigzins onverwachts plaats, en werd diep betreurd.