Meintjies, Marthinus Johannes

 

GEBORE

26 Sep. 1956

OORLEDE

24 Sep. 2002

UNIVERSITEIT

BA, MTH

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

 

Thinus Meintjies is op 26 September 1956 op Upington gebore. Sy vader was Benjamin Rudolph Meintjes, ‘n man wat in die bank- en sakewese betrokke was en later geboer het. Sy moeder was Almeida Eleanor Grobbelaar.

Thinus het die laerskole op Caledon (tot 1963) en Upington (1964-1965); en die hoërskool op Carnarvon (1963-1970) bygewoon. Hy het in 1974 met ‘n A-gemiddelde gematrikuleer.

Daarna het Thinus sy opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch (1975-1981) voortgesit en die BA-graad en die Teologiese Diploma behaal. Hy het geduik, rugby gespeel en aan staptoere deelgeneem, en is in 1981 tot primarius van Wilgenhof-koshuis verkies. In 1982 is ds. Meintjies gelegitimeer. Later het hy sy studies aan die Vrystaatse universiteit voortgesit en die graad MTh in 1992 voltooi.

Ds. Meintjies het as kapelaan in Angola gedien waarvoor hy eervolle vermelding sowel as ‘n toekenning van Kommunikasiedienste gekry het.

In 1984 is hy na die gemeente Reitz-Sentraal van die NG Kerk in Afrika (NGKA) beroep. Hier het hy aan die spits gestaan van ‘n opknappings projek van die kerkgebou en ‘n voedselprojek vir arm kinders op die been gekry.

Ds. Meintjies het ook ‘n positiewe en versoenende rol in die vereniging van die NGKA en die NG Sendingkerk gespeel. Hy is in 1984 met Anell Fransien Mynhardt getroud en die egpaar het drie kinders: Francisce (1985); Leonor (1986) en Benjamin Rudolph (1992).

Ds. Meintjies het egter toenemend ‘n slagoffer van depressie geword wat sy bediening en huwelik verwoes het. Hy is in 1995 geskei en het die bediening verlaat.

Hy het by sy ouers op hulle plaas by Macleantown in die Oos-Kaap gaan woon en gehelp met die boerdery. Hy het hom besig gehou met houtwerk en ʼn onderneming van die plaas af bedryf.

Op 15 Augustus 2002 was hy in ‘n motorongeluk en is hy vir ses weke in die hospitaal opgeneem. Hy het aanvanklik herstel, maar op 24 September onverwags weens ‘n bloedklont gesterf.

Uit die temas van sy verhandelings kan ‘n mens aflei dat hy ‘n wye belangstellingsveld gehad het. Hy het onder meer navorsing gedoen oor die Vrymesselaars, argeologie, die amp van die ouderling en die sendingwetenskap.

(Dirk Viljoen, op grond van gegewens wat verkry is van sy voormalige eggenote, Anell.)