Mchinji (1914)

Chinthembwe bring vir Kongwe verligting na die noorde, maar in die weste lê nog ‘n groot gebied van ongeveer 150km. tot by die grens van Zambië. Om hierin voorsiening te maak word Mchinji-sendingstasie, digby die grens van Noord-Rhodesië (tans Zambië) in 1914 deur eerw. S. Strydom begin.

Oor die stasie loop ‘n pragtige stroom fonteinwater uit die aangrensende Mchinji-berg. Dis ‘n gebied wat in daardie dae bekend vir sy roofdiere is. Dr. W. H. Murray vertel van die vrou Men, “wat deur ‘n leeu geneem is vlak voor haar deur op die stasie, voor sononder”. Ook van “die leeu wat eerw. Van Heerden se hond agtervolg het tot binne in sy pastorie, die hond daar gevang het en met hom in sy bek deur die venster is”. Toe eerw. Strydom in 1914 op Mchinji begin, is daar reeds 30 buiteposte, 40 belydende lidmate en 225 katkisante (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 32).