McDonald, Roelof Daniel

 

GEBORE

15 Feb. 1873

OORLEDE

28 Nov. 1949

UNIVERSITEIT

US

GELEGITIMEER

1904

ORDEN

1905

STANDPLASE

1905 Murraysburg

1911 Ceres

EMERITEER

1939

Ds. Roelof Daniel McDonald is op 15 Februarie 1873 in die distrik Bethulie gebore. Hy het sy hoërskoolopleiding in die Hoër Jongenskool op Wellington ontvang en daarna sy admissie-kursus op Stellenbosch met welslae in 1897 voltooi. Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog het hy sy studies tydelik gestaak, saam met sy Vrystaatse medeburgers tot die stryd toegetree en tot die einde van die oorlog as veldprediker by die Boere-kommando’s gebly. Na die oorlog het hy sy studies voortgesit en in 1904 is hy gelegitimeer. In 1905 is hy as leraar van Murraysburg bevestig en het aldaar gedien totdat hy in 1911 leraar van Ceres geword het. Aldaar het hy as minsame en toegewyde dienskneg van die Here gearbei tot die begin van 1939 toe hy sy emeritaat aanvaar het. Die laaste jare van sy lewe tot by sy heengaan op 28 November 1949 was hy op Wellington woonagtig. Een van sy seuns is Ds. André McDonald.