McDonald, Jacobus Andreas Joubert

 

GEBORE

17 Feb. 1909

OORLEDE

13 Jul. 1991

UNIVERSITEIT

US; MTh (Princeton)

GELEGITIMEER

1933

ORDEN

1934

STANDPLASE

1937 Studenteleraar te Kaapstad en Grahamstad

1940 Edenburg

1945 Citrusdal

1946 Zastron

1950 Kroonstad-Suid

1953 Smithfield

1960 Brandfort-Oos

EMERITEER

1975

Die bekende Springbok-rugbyspeler uit die jare dertig, ds. Jacobus Andreas Joubert (Andre) McDonald, is skielik op 13 Julie 1991 is sy slaap op Brandfort oorlede. Hy was 82 jaar oud.

André McDonald is op 17 Februarie 1909 te Murraysburg gebore. Hy het op Ceres, waar sy vader, ds RD McDonald, predikant was, skoolgegaan en gematrikuleer. In 1928 is hy na die Universiteit van Stellenbosch om as leraar opgelei te word.

Gedurende 1931 val die eer hom te beurt om as lid van die Springbokspan van Bennie Osler gekies te word. Die roem wat hy as agsteman verwerf het, is algemeen bekend. Sy rugbyloopbaan word egter kortgeknip met sy vertrek in 1934 na Princeton in die VSA om hom verder in die teologie te bekwaam. Nadat hy die MTh-graad verwerf het, keer hy na Suid-Afrika terug en word hy studenteleraar van die Transvaalse Kerk. Na twee jaar word hy studenteleraar van die Universiteit van Kaapstad en ook Grahamstad.

Hy tree op 8 Desember 1937 met Anna Maria Dorothea Brink in die huwelik. Uit die huwelik is drie kinders gebore, naamlik Roelof, Susan en Retha.

Ds. McDonald het sedert 1940 die volgende gemeentes bedien: Edenburg, Citrusdal, Zastron, Kroonstad-Suid, Smithfield en Brandfort-Oos. Hy het in laasgenoemde gemeente, na sestien jaar diens daar, gedurende 1975 sy emeritaat aanvaar.

Gedurende sy bediening in Brandfort-Oos is die kerksaal gebou en na hom vernoem. Sy bediening was gekenmerk deur toewyding en pligsgetrouheid. Hy was ‘n pastor wat die Here se kudde met waardigheid versorg het en ‘n prediker wat die Woord suiwer bedien het. Hy was ook betrokke by talle organisasies en kommissies en rade op die gebied van die onderwys, kultuur en kerk.

‘n Besondere eer het hom te beurt geval toe hy versoek is om die begrafnisdiens van oud-president C R Swart waar te neem.

Ds. McDonald en sy gade was geliefd by almal. Hy was ‘n man vir vrede. Hy het ‘n warm persoonlikheid gehad wat mense na hom toe aangetrek het. Hy kon interessant en onderhoudend gesels en het ook ‘n besondere humorsin gehad.

Hoewel hy reeds 16 jaar emeritusleraar was, het hy tot kort voor sy dood dienste waargeneem in die afwesigheid van die leraar. Hy het ook nog mense in nood besoek en bygestaan.

Ds. McDonald sal onthou word as ‘n rustige, kalm mens wat nie oorhaastig gereageer het nie, maar ‘n saak goed kon deurdink; as die getroue kerkganger wat selfs saans kerk toe gekom het toe hy al hoog bejaard was; as die een wat vrymoedig deelgeneem het aan besprekings tydens Bybelstudie en veral as die lidmaat wat elke woord van sy gebed sorgvuldig afgeweeg het en kinderlik-vroom kon bid.

Die ewigheid self sal die vrug op sy veertig jaar lange bediening openbaar. Hy is op Dinsdag 16 Julie 1991 vanuit die kerkgebou van Brandfort-Oos begrawe. Ons bid sy eggenote en kinders die besondere vertroosting van die Heilige Gees toe. (ds. Kobie Oosthuizen)