McCarter, Thomas McIlwrath

 

GEBORE

19 Sep. 1825

OORLEDE

1 Apr. 1885

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1862

ORDEN

1863

STANDPLASE

1863 Calvinia

EMERITEER

1882

Thomas McCarter, (1862) Calvinia 1862, emeritus 1882, naar Shetland, obiit 1 April 1885.

Op den 1sten April 1885, de Wel-Eerw. Heer Thomas McCarter, in den onderdom van 59 jare. Hij was geboortig uit Schotland, en werd in 1862 door wijlen Dr. Robertson, zamen met andere Schotsche Leeraars bewogen om naar Zuid-Afrika te komen en in den nood onzer Kerk te helpen voorzien. Hijn werd beroepen te Calvinia, en arbeidde daar als Herder en Leeraar tot in het jaar 1882, toen hij, van wege krankheid, genoodzaakt werd de bediening neer te leggen. Na nog eenigen tijd in de nabijheid van Kaapstad vertoefd te bebben, keerde hij naar zijn vaderland terug, en overleed aldaar te Edinburgh op den 1sten April laatsleden.