Martinson, Archibald Thomas

Ds. Martinson Archibalds

GEBORE

30.11.1897

OORLEDE

24.11.1975

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1927

ORDEN

1928

STANDPLASE

1928 Soutpan

1937 Krugersdorp

EMERITEER

1956

Ds. Archibald Thomas Martinson (30.11.1897 – 24.11.1975) is na ‘n lang en ernstige krankheid op Randburg Oorlede. Hy voltooi einde 1927 sy studie op Stellenbosch en tree Maart 1928 op Soutpan in die bediening. Daar arbei hy met seën totdat hy 1937 na Krugersdorp vertrek, waar hy Mei 1956 weens verswakte gesondheid sy emeritaat moet aanvaar. In sy lang dienstyd alhier beleef hy belangrike ontwikkelings. Later dien hy nog etlike jare as hospitaalleraar in Pretoria. Sy kalme, beskeie en minsame omgang met sy mense en sy mooi humorsin (Jaarboek 1977/312).