Marincowitz, Frederick Simon

 

GEBORE

02 Jan. 1921

OORLEDE

07 Mei 2008

UNIVERSITEIT

(BSc Landbou, BA)

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Frederick Simon Marincowitz is op 2 Januarie 1921 op die plaas Rondawel in die distrik Prins Albert gebore. Hy kom uit ‘n besondere geslag Marincowitz-boerefamilie, wat baanbrekers in Prins Albert was. Sy ouers was Gert Jan Oosthuizen Marincowitz en Anna Margaretha Oosthuizen. Fred het sy skoolopleiding in 1928 aan die plaasskool Vrolikheid begin, en het einde 1938 aan die Hoër Jongenskool op Oudtshoorn gematrikuleer. Aangesien hy graag wou gaan boer het, het hy eers landbou aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer en die graad BSc (landbou) is in 1942 aan hom toegeken.

Hierna het hy van 1943 tot 1944 op die plaas geboer, maar hy kon nie rusvind nie. Hy het op ‘n besondere wyse die stem van die Here gehoor om voltyds vir Hom te werk, want toe daar in Kerkbode ‘n beroep op jongmanne gedoen is om teologie te studeer, het hy gehoor gegee aan die Here. In 1945 is Fred ‘n tweede keer na die Universiteit van Stellenbosch, hierdie keer om predikant te word. Nadat hy die graad BA (Admissie) in 1947 voltooi het, is hy toegelaat tot die Teologiese Seminariumop Stellenbosch waar hy einde 1951 as proponent gelegitimeer is. Hy was as student betrokke by die CSV en ‘n lid van die Berg-en-toerklub.

Op 29 September 1952 het Fred met Maria Christoffelina Smuts du Toit getrou, uit die huwelik is Gert Jan Oosthuizen Marincowitz gebore.

Prop Frederik Simon Marincowitz is die naweek van 27 April 1952 in die NG Gemeente Bothasrus-Despatch ontvang en bevestig. Na ‘n dienstyd van ses jaar is hy op 11 Oktober 1958 in die NG Gemeente Johannesburg-Noord bevestig. Op 12 Januarie 1964 het hy predikant geword van die NG Gemeente Pietermaritzburg-Noord, en vyfjaar later, op 17 Oktober 1969, is hy in die NG Gemeente King William’s Town bevestig. Hy het byna 17 jaar lank met oorgawe die gemeente bedien totdat hy op 26 Januarie 1986 sy emeritaat aanvaar het. Oor sy bediening skryf ds. FS Marincowitz: “‘n Nuwe kerkgebou word op King William’s Town gebou, verder is ek baie gelukkig in die bediening, het alles positief, daar was geen wolkekrabbers of donker dieptes nie. Geen rampe of siektes, loof die Here!”

Na sy aftrede het die gesin hulle in 1986 op Heroldsbaai naby George gevestig, waar hy omvattend betrokke was by die kerk en gemeenskap. Fred het in die plaaslike Raad van Heroldsbaai gedien, asook in die Streekdiensterade. Na die dood van sy vrou het hy in 1997 na Tzaneen verhuis. Ds. Fred was kerkraadslid in die NG Gemeente George-Suid en het ook goeie werk as pastorale hulp in die hospitale op George gelewer.

Ds. Fred Marincowitz het na Tzaneen verhuis omdat sy seun dr Gert, daar woon en is op 7 Mei 2008 daar Oorlede. ‘n Roudiens is op Tzaneen gehou en sy as is by sy vrou op George herbegrawe.