Marais, Willem Adriaan

 

GEBORE

23 Jun. 1919

OORLEDE

18 Sep. 2004

UNIVERSITEIT

BA; BA (Honns) (US)

GELEGITIMEER

1944

ORDEN

1945

STANDPLASE

1945 Stanford

1947 Kanoneiland

1953 Alexandria

1960 Sutherland

1966 NGSK Nelspruit

EMERITEER

29 Jun. 1975

Willem Adriaan Marais is op 23 Junie 1919 te Heidelberg (KP) gebore. Sy voorouers woon eers in die omgewing van Tulbagh en trek later na Robertson. Willie se oupa en vader was albei kontrakteurs wat hard kon werk, gelowige mense wat in geloofsvertroue hulle lewenstaak met oorgawe verrig het. Sy moeder was ‘n gebedsmens wie se vroom en hardop gebede soggens vroeg wanneer almal nog in die bed is, deur almal tot vandag toe onthou word. Sy het almal by die naam aan die Here opgedra, ook haar leraar en die gemeentelede.

Willie deurloop sy hele skoolloopbaan op Robertson, behalwe tydens die groot depressie van 1933 toe die kinders op Kleinstraat in die skool was, waar sy vader gelukkig was om ‘n kontrak te kry. Dit was moeilike tye en geld was skaars, werkers is met “good for” betaal en meer as een werker is deur die Marais gesin deur die krisistyd gedra. Toe Willie twaalf jaar oud was het hy by die dood omgedraai met ‘n gebarste blindederm, die dokter het nie gedink dat hy dit sou oorleef nie. Maar sy ouers het kinderlik gebid en geglo dat hy sou oorleef, terwyl Willie ‘n kinderlike gebed het dat as die Here sy lewe spaar hy predikant sou word. Hy het oorleef en die begeerte om tot die Evangeliebediening te tree groei sterk, daarom vertrek hy in 1937 na sy matrikulasie aan die Hoërskool Robertson na die Universiteit van Stellenbosch.

In Matieland behaal hy die BA (Admissie) en die BA (Honneurs); Willie dien op die bestuur van die Strewersvereniging. Hy voltooi ook die skriftelike gedeelte vir die MA-graad in Filosofie met die tema: “Die beperktheid van die menslike rede”, maar hy voltooi nooit die graad nie.

Van 1941 tot 1944 is hy student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch, ‘n besondere tyd in sy geestelike ontwikkeling. Aan die einde van 1944 word hy as proponent gelegitimeer, waarna hy ‘n paar maande in die Strooidakkerk in die Paarl afloswerk doen. In die winter van 1945 kom ‘n beroep na die NG Gemeente Stanford, waar hy op 25 Augustus 1945 met handoplegging ontvang en bevestig word. Die bevestigingsrede word waargeneem deur ds. JF Mentz van die Paarl, terwyl die jong ds. Willie Marais sy intreepreek lewer oor Psalm 121.

Hy trou op 8 Januarie 1945 met mej. Susarrah Lombard van Somerset-Oos, ‘n gekwalifiseerde onderwyseres. Uit die huwelik is drie kinders gebore: Johan Marais, wat op 28-jarige leeftyd in ‘n motorongeluk sterf en ‘n vrou en drie kinders agterlaat. Nella van den Berg, getroud en woon in Pretoria. Pieter Marais, getroud en is ‘n prokureur in Vereeniging.

Na ‘n kort maar geseënde dienstyd op Stanford aanvaar ds. Willie ‘n beroep na die NG Gemeente Kanoneiland in die Grootrivier naby Upington. Hier word die gesin die naweek van 28 Maart 1947 ontvang en bevestig. Dit was kort na die Tweede Wêreldoorlog en geld was skaars en die mense langs die Oranjerivier brandarm, maar ‘n eie kerkgebou word opgerig en die offervaardigheid van die mense is wonderbaarlik. Hieroor skryf mev. SC Marais: “Ons het drie keer spesiaal deur die gemeente gekollekteer, twee keer vir die botdonds en een keer vir die orrel. Die n.timhartige gawes van ann mense het ons soms trane in die oë laat kry”.

Op 18 September 1953 word ds. Willie Marais leraar van die NG Gemeente Alexandria in Oos-Kaapland. Hier beleef hulle wonderlike Pinkstertye en is intens betrokke by die sendingkerk met die bediening van sakramente en kerkraadsvergaderings. Na sewe geseënde jare verhuis die gesin na Sutherland en word op 15 Oktober 1960 in die NG Gemeente Sutherland bevestig, volgens die weerburo die koudste dorp in Suid-Afrika. Hy doen geseënde werk onder die jeug, maar die uitgestrektheid van die Roggeveld en onder meer gesondheidsprobleme laat hom die bediening verlaat op 12 April 1965. Hy keer op 14 Augustus 1966 terug na die amptelike bediening as sendeling na die NG Sendingkerk Nelspruit waar hy byna ‘n dekade lank geseënde werk doen, hy leer onder meer Zulu vlot praat en dit is sy kanseltaal.

Weens swak gesondheid aanvaar hy op 29 Junie 1975 sy emeritaat, drie jaar voor sy sestigste verjaarsdag. Ds. Willie Marais sterf op 18 September 2004 en die begrafnisdiens word op 21 September 2004 deur ds. Barry van der Merwe waargeneem. Ten tye van sy dood het die egpaar wat byna sestig jaar lank getroud was, gewoon in die Lynnwood Aftreeoord. Pieter Marais skryf: “Ek sal Pa vir sy beginselvastheid, integriteit, intelligensie, deursettingsvermoë en onbaatsugtigheid selfs toe dit moeilik gegaan het, nooit vergeet nie. Trouens dit is altyd vir my ‘n verwysingspunt, soos vir Pa se gemeentelede. Vandag pluk ek en my gesin die vrugte van ‘n voorbeeldige opvoeding, een wat my ‘n denker gemaak het om met passie te onderskei tussen reg en verkeerd, waarheid en valsheid, geregtigheid en ongeregtigheid”. – Dr Gerdrie van der Merwe.