Marais, Johannes Jacobus

 

GEBORE

23 Okt. 1925

OORLEDE

16 Okt. 2002

UNIVERSITEIT

BA, Dipl. Teol

GELEGITIMEER

1949

ORDEN

1950

STANDPLASE

1950 NGSK Garies-Kamieskroon

1952 NGSK Vredendal

1957 NGSK Noordhoek

1962 NGSK Porterville

NGSK Prince Alfred’ s Hamlet

NG Gemeente Warmbad (SWA)

1975 Calvinia 

EMERITEER

1988

Ds. Hannes Marais is op 23 Oktober 1925 op Middelplaas in die Ceres-distrik gebore. Sy vader was Jan Abraham Marais, ‘n boer, en sy moeder was Susanna Margaretha (gebore Brink).

Hannes het die laerskole Driedrif (1932 tot 1938) en Gericke op Ceres (1938 tot 1939) bygewoon. Hy het in 1943 aan die Hoërskool Charlie Hofmeyr gematrikuleer. As seun het hy aan gimnastiek deelgeneem en rugby gespeel, en was hy ‘n lid van die skoolorkes en die Kaaplandse koor wat by die ingebruikneming van die Voortrekkermonument in Pretoria gesing het.

Na matriek het hy sy studies aan die Hugenote-Universiteitskollege op Wellington (1944 tot 1946) voltooi en die BA-graad verwerf. Van 1947 tot 1949 was hy ‘n student aan die Sending-Instituut op Wellington en het hy die Teologiese Diploma ontvang. In November 1949 is hy gelegitimeer.

As student was hy ‘n lid van ‘n toneelagentskap, het hy in die kollege orkes gespeel en die Boland in hokkie verteenwoordig.

Hannes het op 12 Januarie 1951 met Johanna Catharina Jansen getrou. Hulle het vier kinders gehad, Nerina, Susanna, Gertruida en Jan Abraham. In 1997 was daar reeds sewe kleinkinders. Sy eggenote is in 2000 oorlede en hy het in Mei 2001 met die weduwee van ds. Franck Janse van Rensburg getrou. Hy en Huliette sou egter net vir vyf maande die voorreg hê om getroud te wees.

Sy bediening het in die Sendingkerk begin toe hy in 1950 in Garies-Kamieskroon bevestig is. Twee jaar later het hy ‘n beroep na die NG Sendingkerk op Vredendal aanvaar, en vyfjaar later (1957) na die Sendinggemeente Noordhoek geskuif. Op Vredendal het hy gehelp om ‘n skoolkerk en nog agt ander plaasskole te bou.

Na Noordhoek is hy na Porterville waar hy op 03 Maart 1962 bevestig is. Daarna het hy beroepe aanvaar na Prince Alfred’ s Hamlet en die NG Gemeente Warmbad in die destydse Suidwes-Afrika. In 1975 is hy op Calvinia bevestig.

Ds. Marais het baie tyd aan die jeug en die opvoeding van kinders bestee, asook aan die Christelike Alkoholiste-diens. Hy het in die Jeugkommissie van die NG Sendingkerk en die Brigade-hoofbestuur gedien. In die NG Kerk het hy ook in die Sinodale Jeugkommissie, Sendingkommissie en as ringskriba gedien.

Na sy aftrede in 1988 het hy en sy vrou nog op Prince Alfred’ s Hamlet gewoon waar hy in die kerkraad gedien het, gevangenisbearbeiding gedoen het en in enkele gemeentes afgelos het. Hy het in die kerkkoor gesing, eksamentoesig by die hoërskool gedoen en in die beheerraad van die huis vir bejaardes gedien. Tussendeur was daar ook nog tyd vir tennis en rolbal.

Hannes is op 16 Oktober 2001 oorlede. Hy het ‘n maand vroeër ‘n hartomleidingsoperasie in die Tygerberg-hospitaal ondergaan en later longontsteking gekry. Hy was 76 jaar oud.

Hannes het ‘n besondere en aktiewe rol gespeel in al die gemeenskappe waar hy gewoon het. Hy was geliefd en het ʼn sterk Christelike getuienis uitgeleef.

(Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 28/01/1997 ingevul het en ‘n gesprek met sy dogter, Nerina.)