Marais, George Vernon

 

GEBORE

31 Des. 1937

OORLEDE

31 Mrt. 2009

UNIVERSITEIT

BA (UOVS); Dipl Teol (UP)

GELEGITIMEER

1963

ORDEN

1964

STANDPLASE

1964 Benoni-Noord

1968 Westonaria

1974 Uit die bediening

1979 Sutherland

EMERITEER

5 April 1998

George Vernon Marais is op 31 Desember 1938 op Sutherland in die Roggeveld gebore, die dorp waar die bekende digters NP van Wyk en WEG Louw grootgeword het. As skoolseun het hy baie belanggestel in die lewensverhaal van die twee digters, en aan die einde van sy lewe op Sutherland sou hierdie passie aan Vernon groot vreugde gee. Vernon het sy skoolopleiding in die Roggeveld begin en aan die Hoërskool Sutherland gematrikuleer.

Hy het aanvanklik aan die Grey Universiteitskollege gestudeer, wat in 1951 die Universiteit van die Oranje-Vrystaat in Bloemfontein geword het. In sy studentedae was die inrigting klein en almal op die Bult het mekaar geken. Dit was ‘n wonderlike tydperk vir Vernon, wat versot was op lees, intelligent was en van studie gehou het. Hy was diep binne hom ‘n alleenmens.

Vernon het die graad BA (Admissie) in Bloemfontein behaal en toe sy studies in 1960 op Stellenbosch voortgesit. Hier het hy drie jaar lank gestudeer, en toe vir sy finale jaar na die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie (Afd. B) vertrek, waar hy die Diploma in Teologie ontvang en aan die einde van 1963 gelegitimeer is.

Proponent GV Marais is in 1964 met handoplegging in die NG Gemeente Benoni-Noord ontvang en bevestig. Hieroor skryf ds. Thys du Toit: “As jong dominee in die Ring van Benoni het ek baie by hom geleer wat prediking en getrouheid in die bediening beteken. In sy werk het hy prioriteite gestel en sovêr moontlik daarby gebly. Ons het in Benoni-Noord by geleentheid saam ‘n verjaardagmaal genuttig. Ons het skaars begin eet, toe hy berig ontvang van ‘n lidmaat wat vinnig verswak. Hy het hom verskoon om eers by die sieke uit te kom.”

Volgens gegewens in die NG Kerk Jaarboek het hy in 1968 demissie vir verdere studie ontvang, maar hy het kort daarna leraar van die NG Gemeente Westonaria geword. Die bevestiging is deur ds. Thys du Toit waargeneem.

Hier het hy tot in 1974 gewerk, toe hy uit die bediening getree het om ‘n verslaggewer by Die Transvaler te word. Hy het nog van tyd tot tyd sy geboortedorp, Sutherland, besoek, en toe die dorp nie geestelik bedien kon word nie, het die gemeente seun vir hulle in die bres getree. Aan die begin van 1978 het Vernon, na die Colloquium Doctum, weer sy predikantstatusverkry en in 1979 het hy ‘n beroep na die NG Gemeente Sutherland aanvaar. Hy het ‘n leidende rol in die gemeenskap gespeel en onder sy leiding het die Louw-museum ontstaan. Hierdie kulturele nalatenskap is kosbaar vir die mense van Sutherland.

Dr Roelf de Beer en ds. Thys du Toit skryf: “Hy was ‘n harde werker wat die bediening met erns benader het. Die gereformeerde leer het hom na aan die hart gelê. Hy het baie tyd aan die voorbereiding van sy preke bestee wat eksegese en aanbieding betref, en het dit met ‘n helder stem en met oortuiging voorgedra. Sy toepassings was aktueel en het menigeen laat regop sit. Van sy uitsprake is selfs in die pers gerapporteer. Sy gemeente blaaie was aktueel en verbeeldingryk geskryf en op die verhoog kon hy puik toneelspel lewer. Hy kon die humor in ‘n situasie vinnig raaksien en het mense laat skaterlag met kostelike sê goed. Ons dank die Here vir hierdie dienskneg wat Hý in genade gered, geroep en toegerushet. Ons eer die Here vir sy lewe en vir die voorreg om hom te kon ken. Ons koester die laaste gesprekke met hom. Vernon was van sy foute en gebreke bewus, maar het ook geroem in die genade van die Here.”

Ds. Vernon Marais het op 5 April 1998 emeritaat aanvaar, maar ‘n verdere ses jaar as pastorale hulp in die VGK-Gemeente Sutherland gedien. Hy is op 31 Desember 2008 in die hospitaal op Calvinia oorlede nadat hy kort tevore ‘n ernstige beroerte gekry het. Hy laat geen familie agter nie, maar ‘n skare gelowiges onthou sy goeie werk as dienskneg van die hemelse Koning op Sutherland.