Marais, Charl Francois

 

GEBORE

3 Okt. 1928

OORLEDE

27 Jun. 2007

UNIVERSITEIT

BA (US)

GELEGITIMEER

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

1954 Thornton

Roodepoort-Noord

Horison

Heidelberg (Tvl.)

Suikerbosrand

Wellington-Noord

1975 Vereeniging-Oos

EMERITEER

25 Okt. 1992

Charl Francois Marais is op 3 Oktober 1928 op Fraserburg in die Groot Karoo gebore, die tweede oudste van elf kinders, waarvan een op ‘n jong leeftyd oorlede is. As oudste seun kry hy die naam “Ouboet”, tot met sy dood word hy deur vriende en naby familie so genoem.

Charl voel sterk geroepe tot die evangeliebediening en vertrek na die Universiteit van Stellenbosch waar hy die BA (Admissie) -graad behaal. Hierna studeer hy van 1950 af aan die Teologiese Seminarium in die Eikestad, waar hy einde 1953 as proponent gelegitimeer word. Ds. Johan Scott skryf: “Van 1954 tot 1992 bedien hy die volgende gemeentes: Thornton, Roodepoort-Noord, Horison, Heidelberg (Tvl.); Suikerbosrand, Wellington-Noord en vanaf 1975 Vereeniging-Oos tot met sy emeritaat 25 Oktober 1992. Na sy emeritaat bedien hy ononderbroke senior lidmate van die huis vir bejaardes op Avondrusin die NG Gemeente Herman Steyn tot kort voor sy dood (nog tot aan die begin van 2007) toe sy siekte hom totaal verswak het. In die tyd sedert sy aftrede het hy gereeld in verskeie gemeentes in die Vaaldriehoek opgetree en die Woord bedien.”

Ds. Charl het ‘n passie gehad om mense tot geloof in Jesus Christus te lei, en daarom was sy prediking baie evangelies gerig en uitdagend van aard. Hy was geliefd en ook lief vir mense. Sy passie vir die Here en Sy Woord het hom gewillig gemaak om oral die Woord te bring waar hy geleentheid gekry het. Sy bediening is gekenmerk deur getroue huisbesoek en ook ‘n liefde vir die jeug. Hy kon projekte befonds deurdat hy die vermoë gehad het om fondse te genereer en het ook graag uitgedeel. Hy het op rings- en sinodale vlak gedien in die fondsekommissies en hy het ook leiding geneem by barmhartigheidsaksies, soos by die (destydse) CMR- en Kinderhuisbestuur. Tydens sy verblyf die laaste 12 jaar in ‘n aftreeoord was hy ook intens betrokke by die plaaslike gemeente as selgroepleier, ouderling in sy wyk en kerkraadslid in kommissies.

Charl is op 16 Julie 1955 getroud met Tina van Rooyen, iemand wat hom oor die jare op ‘n besondere wyse in die gemeentebediening ondersteun. As leraarspaar was hulle geliefd en aktief in al die gemeentes. Uit die huwelik is vyf talentvolle kinders gebore. Ds. Johan Scott skryf: “Hy was ‘n besondere familiemens en was baie geliefd as pa en oupa. In die laaste paar jaar van hulle Iewe is hulle as ouers besonder beproef met die verlies van twee dogters kort na mekaar, maar het deur die krag en troos van die Heilige Gees die groot verlies saam met hulle gesin en kleinkinders verwerk. Terwyl baie kollegas, lidmate en vriende hom sal onthou vir sy rol in hulle lewe, sal sy familie kosbare herinnerings koester van sy liefdevolle bouwerk in hulle lewe.” (Jaarboek 2008).