Malingunde (1907)

Rondreisende evangeliste van Mvera en Nkhoma besoek die Malingunde distrik, wes van Nkhoma, waar die Achipeta-stam woon, en verkondig die Woord daar. In 1907 word hier ‘n sendingstasie, Malingunde, deur ds. Louis Murray en mnr. Jan Steytler, sendingboer, begin. Die gewone sendingpatroon ontplooi ook hier en die skool vir dogters en vroue onder mej. Jessie de Villiers se onvermoeide ywer kry wye bekendheid.