Malherbe, Willem Adriaan

 

GEBORE

5 Des. 1887

OORLEDE

15 Okt. 1973

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1914

ORDEN

1914

STANDPLASE

1914, Soedan

1937 Oos-Rand-Sending

1941 Org. Sendingsekr., Kaapse Kerk

1947 Bin. Sendingsekr., Kaapse Kerk

EMERITEER

1954

Dr. Willem Adriaan Malherbe wat baie diep spore in ons sending getrap het, sterf 15 Oktober 1973 na n siekbed van enkele weke op Kroonstad. Hy is 5 Desember 1887 gebore en 1914 na sy opleiding aan die Victoria-Kollege en die Kweekskool op Stellenbosch – waar hy ook as sportman uitgeblink het – gelegitimeer. Voordat hy sy arbeid in ons Soedansending aanvaar, volg hy eers vir ses maande ‘n mediese kursusaan die Livingstone-Kollege in Engeland. September 1915 kom hy en sy eggenote in Nigerië aan, waar hulle op drie stasies arbei, voordat hy in 1933 afgesonder word om hom aan die vertaling van die Bybel in die Tiv-taal te wy – ‘n taak waarmee hy reeds ver gevorder was toe hy in 1934 die veld verlaat. In 1936 bring hy weer sowat ses maande met hersienings werk daar deur en 1937 tot 1941 doen hy ‘n groot werk in die Kampongsending op die Oos-Rand. Van 1941 tot 1954 toe hy sy emeritaat aanvaar, beklee hy die betrekkings eers van Organiserende en later van Binnelandse Sendingsekretaris in Kaapland met ywer en onderskeiding. Maar selfs na byna veertig jaar van volgehoue arbeid is sy dagtaak nog nie afgehandel nie, want van 1955 tot 1963 dien hy die Federale Sendingraad as sekretaris met dieselfde toewyding. Hierdie bekwame en begaafde dienskneg van die Here aan wie sy Meester so ‘n lang werkdag vergun het, was baie geliefd by almal wat met hom saamgewerk het. Hy was ook ‘n gereelde en gewaardeerde medewerker veral van ons sendingtydskrifte. Vir sy reusebydrae aan taalwerk in die Tiv vereer die Universiteit van Pretoria hom in 1963 met ‘n doktorsgraad in die lettere. (Jaarboek 1975/457).