Malherbe Uno Philip

 

GEBORE

11 April 1941

OORLEDE

26 April 2015

UNIVERSITEIT

BA BTh (US)

GELEGITIMEER

1966

ORDEN

1967

STANDPLASE

1967 Deben

1972 Fort Victoria

1976 Goodwood-Wes

1980 Saldana-MiIitêr

1984 George

1987 Kimberley-Militêr

1997 Phillipstown

EMERITEER

30 April 2013

Uno Philip Malherbe is op 11 April 1941 te Wynberg gebore, die oudste van sewe kinders. Hy stam af van die Franse Hugenoot, Gideon Malherbe, wat in 1688 uit Normandië in die Kaap aankom.

Uno se oupa aan vaderskant is eerwaarde Octavo Philip Malherbe, sendeling op Fraserburg. Uno se oupa aan moederskant is Francois George Marx, polisieman op Prins-Albert, Laingsburg en later op Vryburg waar hy patrolliewerk met kamele doen. Uno se pa is GJ Malherbe, ‘n polisieman en later stasiebevelvoerder op Calitzdorp. Hy begin in 1948 met sy skoolopleiding aan die Laerskool Oudtshoorn. Vanaf 1953 gaan hy op Calitzdorp skool, waar hy in 1959 matrikuleer. Hy is hoofseun en blink uit in atletiek, veral in hoogspring en naelloop.

As skoolseun op Calitzdorp ontvang hy die roeping om predikant te word. Na matriek gaan hy Stellenbosch toe waar hy die BA- (admissie) graad in 1962 behaal. Daarna is hy student aan die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Hier behaal hy die BTh-graad en sing in prof Gawie Cilliers se kweekskoolkoor. In 1966 ontvang hy die Lisensiaat Teologie en word in die eeufeesjaar van die Universiteit as proponent van die NG Kerk gelegitimeer. As student is hy die hoogspringkampioen op die Akker en speel in die eersterugbyspan van die koshuis Eendrag.

Prop Uno Malherbe word op 4 Februarie 1967 met handoplegging in die NG gemeente Deben ontvang en bevestig. Na gelukkige jare aanvaar hy ‘n beroep na Fort Victoria (nou Masvingo) in die destydse Rhodesië. Hy word op 5 Oktober 1972 in sy nuwe gemeente ontvang en bevestig.

In Rhodesië is die gesin baie gelukkig, waar hy ook net soos op Deben betrokke is by die bou van ‘n nuwe pastorie. Hy dien op die sinodale kommissies van die Algemene Sinode en doen waardevolle ervaring op toe hy twee jaar lank moderator was van Sinode van Midde-Afrika. Hy is op 35 die jongste moderator in die geskiedenis van die NG Kerk in Midde-Afrika.

Op 3 September 1976 word hy leraar van die NG gemeente Goodwood-Wes in die Kaapse Skiereiland, waar hy vier jaar lank ‘n goeie tyd in die voorstedelike gemeente beleef. Soos elders, het sy getroue huisbesoek en meelewing met mense ook inslag gevind.

Op 9 Julie 1980 betree hy as kapelaan die terrein van die SA Weermag, waar hy tot hy op 31 Januarie 1997 met sy emeritaat werk. Hy het in die tyd agtereenvolgens in die volgende basisse gewerk : Saldana-MiIitêr (Julie 1980 tot 9 Januarie 1984), George (Januarie 1984 tot 31 Augustus 1987) en Kimberley-Militêr (1 September 1987 tot 31 Januarie 1997). Op George neem hy sterk leiding en is kapelaan in die eerste Vroue-Leërkollege in Suid-Afrika.

In die SAW het ds. Uno geleer om die Woord van die Here vlot in Engels te verkondig. Hy skryf oor sy herinneringe: “Toe ek kapelaan in Kimberley was, het ek ‘n projek aangepak om offisiere voorligting te gee hoe om in die afwesigheid van kapelane self die bidparades waar te neem. Terselfdertyd het ons spontane sang van geestelike liedere by bid- en kapelaansperiodes bevorder. Die projek het dwarsdeur die Noord-Kaapse eenhede posgevat en oral floreer. Daarvoor het ek ‘n Hoof van die SAW-aanprysingsmedalje gekry, waarop ek baie trots is. Al die eer egter aan ons Heer.”

Hy trou op 15 Julie 1967 in Bethlehem met mej. Elfrieda van Schalkwyk van Paul Roux, musiekonderwyseres en orreliste op Franschhoek in die Boland. Sy onderskei haar in elke gemeente waar sy en haar man gewerk het as orrelis en koorleidster.

Uit die huwelik is vyf kinders gebore: Frances en Quintus Malherbe, Hester Malherbe (ontvangsdame en tikster by die Mediese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria), Gerhardus Malherbe, mediese dokter in Vancouver, Kanada. Rudolf Malherbe is ‘n siviele ingenieur in Pretoria.

In sy lang dienstyd in Kimberley het hy op die sinodale kommissie vir Kerklike Media asook die AKKM gedien.

Na sy aftrede uit die weermag word hy op 1 Februarie 1997 leraar in die gemeente Philipstown, waar hy tot met sy emeritaat op 30 April 2013 werk. Willem Doman, 12 jaar predikant en 21 jaar parlementslid, skryf oor sy predikantwees en werk op Philipstown. “Hier is hy ‘n geliefde en wyse predikant wat vir die dorpenaars en boeregemeenskap baie beteken en hulle lief en leed 15 jaar lank met oorgawe en sorgsaamheid deel. Toe hy by geleentheid na 7 jaar formeel moes aftree, het die gemeente by hom gepleit om verder te bly tot met sy finale aftrede in 2013. Uno was ‘n Israeliet sonder bedrog wat nooit na erkenning gesmag het nie. Nederig, eerlik en opreg is hoe almal hom ervaar. Met sy bedaarde en wyse optrede was hy ‘n vadersfiguur vir menige dienspligtige wat by hom raad en leiding gesoek het.

“Uno was gesteld op suiwer Afrikaans en het sy lewe lank aktief deelgeneem in kultuurrade en die Afrikanerbond.”

Na ds. Uno se finale aftrede vestig hy en sy vrou Elfrieda hulle in Kimberley waar hulle meelewende lidmate van die NG gemeente Kimberley-Harmonie was. Daar was ook in die eng huiskring beproewing toe ʼn kleinkind in 2014 sterf en hulle seun, Rudolf, met kanker gediagnoseer word.

Ds Uno is die laaste maand van sy lewe in Kimberley gehospitaliseer nadat hy geval het met ernstige kopbeserings met vog op die brein wat nie herstel het nie. Daar is groot hartseer toe hierdie dienskneg van die Here op 26 April 2015 sterf. Sy begrafnisdiens vind op 1 Mei 2015 plaas uit die NG gemeente Harmonie in Kimberley. Sy studentevriend, dr Ernst van der Walt, was die prediker. — Dr Gerdrie van der Merwe VDM