Malherbe, John Addey

 

GEBORE

26 Apr. 1900

OORLEDE

19 Nov. 1975

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1926

ORDEN

1927

STANDPLASE

1927 Alice

1937 Stockenstrom

EMERITEER

1952

 

Ds John Addey (Tontie) Malherbe (26.4.1900 – 19.11.1975) was ‘n seun van Goudini waar sy vader wie se voorname hy gedra het, sy hele bediening (1895- 1934) deurgebring het. Hy ontvang sy teologiese opleiding aan die Stellenboschse Kweekskool en tree einde 1926 tot die bediening toe. Junie 1927 word hy in Alice, wat toe nog Fort Beaufort ook ingesluit het, bevestig en byna tien jaar later gaan hy na die geskiedkundige buurgemeente Stockenstrom, waar sy amptelike bediening Junie 1952 eindig. Intussen dien hy egter tydens Wêreldoorlog ‘n geruime tyd as veldprediker. Na sy uittrede arbei hy in die spoorwegkamp op Kommadagga en voorts verrig hy van tyd tot tyd tydelike dienswerk in verskeie Transvaalse gemeentes. Talle mense sal hom vanweë sy hartstogtelike liefde vir musiek en veral vir sy meesterlike vioolspel onthou. Die laaste tydjie van sy lewe woon hy en sy eggenote op Stutterheim, waar hy in sy slaap heengaan. Sy weduwee volg hom sewe maande later in Johannesburg. (Jaarboek 1977/312).