Malan, Johannes Du Toit

 

GEBORE

23 Nov. 1947

OORLEDE

19 Mei 2011

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1973

ORDEN

1973

STANDPLASE

 9 Maart 1974 Vanwyksvlei

12 Mei 1977 Welkom

30 September 1983 Bethal-Noord

EMERITEER

2002

Johannes du Toit Malan is op 23 November 1947 op Postmasburg in die Noord-Kaap gebore. Hy was die oudste van vier kinders, en het twee susters en ‘n broer. Sy pa, Danie Malan, het as ‘n landmeter op die myne by Postmasburg gewerk. Toe Hannes, wat ook Johannes genoem is, vyf jaar oud was, het hy aan sy ma vertel dat hy eendag ‘n predikant wou word. Hierdie roeping het deur die jare net sterker gegroei en hy was van kleins af ‘n voorbeeldige kind wat met sagtheid en liefde opgetree het.

Hannes het sy skoolopleiding op Postmasburgbegin. Na die gesin se verhuising na Virginia op die Vrystaatse goudveld het hy ‘n leerling aan die Hoërskool Hentie Celliers geword. Daar het hy aan die einde van 1965 gematrikuleer. Hannes het op akademiese en sportgebied gepresteer en was in sy matriekjaar die Victor Ludorum van die skool. Hy was ook onderhoofseun. In 1966 het hy militêre opleiding by die SA Vloot in Simonstad gedoen, waar hy in die radarkamer werksaam was.

In 1967 het Hannes aan die Universiteit Stellenbosch ingeskryf vir die graad BA (Admissie); en daarna het hy aan die Kweekskool begin studeer. As student het hy Helena Susanna Aletta Janse van Rensburg ontmoet, wat as maatskaplike werker afgestudeer het. Aan die einde van 1973 is hulle getroud.

Na prop J du Toit Malan se legitimasie aan die einde van 1973 het hy ‘n beroep ontvang na die NG Gemeente Vanwyksvlei in die Karoo, waar hy op 9 Maart 1974 met handoplegging bevestig is. Hy het in hierdie tyd ook in die Sendinggemeente gedien. Dit was ‘n wonderlike begin vir sy bediening.

Daarna is hy na die NG Moedergemeente Welkom beroep, waar ds. Hannes Malan op 12 Mei 1977 bevestig is. Helena skryf: “As jong predikant het hy hom saam met die jeug uitgeleef. Gereelde kampe en konsertoptredes het noue bande met die jeug gevorm.” Op 30 September 1983 is hy as leraar van die NG Gemeente Bethal-Noord bevestig. Hy het hierdie gemeente bedien totdat hy aan die einde van 2002 op 55-jarige ouderdom weens swak gesondheid sy emeritaat aanvaar het. In die twee dekades het ds. Hannes en Helena diep spore in die gemeenskap van Bethal getrap, en sal hulle onthou word vir die toewyding waarmee hulle gewerk het. Helena skryf: “Johannes was by uitstek ‘n gesinsman en ‘n mens-mens. Gemeentelike pligte is getrou uitgevoer met ‘n besondere passie vir prediking.”

Na ds. Johannes se aftrede het die gesin in Bethal bly woon, waar hy as pastorale hulp in die NG Gemeente Bethal-Oos gedien het. Hy het as spanleier verskeie gemeentelede opgelei in die EEIII en het as dosent opgetree. Hierdie groep het groot werk in die gevangenis op Bethal gedoen en die werk is een van ds. Johannes se groot geestelike monumente.

Na Helena se aftrede op 30 April 2011 het die egpaarnahulle huis op Trompsburg en plaas by Philippolis verhuis. Helena het na haar geboortedorp teruggekeer, waar haar ouma Helena en haar ma ‘n groot rol in haar lewe gespeel het.

Kort na ds. Hannes en Helena se aankoms het sy gesondheid vinnig verswak en is hy op 19 Mei 2011 aan nierversaking Oorlede. ‘n Verassingsdiens is op 23 Mei 2011 vanuit die NG Gemeente Bethal-Oos gelewer deur twee kollegas, ds. Johan Joubert en ds. Christie van Zyl. Sy as is later in die Muur van Herinnering langs die NG Kerkgebou op Trompsburg geplaas. Uit ds. Hannes en Helena Malan se huwelik is vier kinders gebore: Danie, Bennie, Helena en  Johannes. -Dr. Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2012).