Malan, Gabriel Frederik

 

GEBORE

18 Aug. 1903

OORLEDE

13 Mrt. 1982

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1936

ORDEN

1938

STANDPLASE

1938 Komga (Hpr.)

1942 Hopetown (Hpr.)

1945 Prins Albert (Hpr.)

1947 Campbell

1964 Elim

EMERITEER

1969

Ds Gabriel Frederik (Gawie) Malan (18.8.1903 – 13.3.1982); wat na sy heengaan as “‘n stil werker met ‘n passie vir siele” bestempel is, is na ‘n kort siekbed in Kimberley se hospitaal Oorlede. Hy is op Fraserburg gebore en het sy studie in 1936 op Stellenbosch voltooi. Op 5.11.1938 word hy as hulpprediker in die Oos-Kaaplandse Grensgemeente Komgha georden en daarna tree hy in dieselfde hoedanigheid in Hopetown (1942) en Prins Albert (1945) op, voordat hy in November 1947 die eerste leraar van Campbell in Noord-Kaapland word. Daar trap hy en sy eggenote gedurende ‘n lang dienstyd diep spore. Vanaf April 1964 tot sy aftrede op 25.1.1969 bedien hy die gemeente Elim (sedert 1965 Onder-Molopo genoem); In Potchefstroom waar hy aanvanklik gaan woon, doen hy gewaardeerde afloswerk. Nadat hy sowat drie jaar op Britstown woonagtig was, verhuis hy in 1978 na De Aar. Hy was ‘n besadigde mens en ‘n man van min woorde, maar terselfdertyd ‘n hoog begenadigde dienskneg van die Here, wat baie mense se lewens blywend beïnvloed het en aan wie se integriteit, lojaliteit en opregtheid niemand ooit kon twyfel nie. Origens was hy ‘n ware pastor wat sy lidmate elkeen op die naam geken het en met elkeen se besondere omstandighede vertroud was. (Jaarboek 1983/264).