Malan, Daniel Francois * 1874

Dr D F Malan

GEBORE

22 Mei 1874

OORLEDE

7 Februarie 1959

UNIVERSITEIT

BA; MA (US); DTh. (Utrecht)

GELEGITIMEER

1905

ORDEN

1906

STANDPLASE

1906 Heidelberg, Tvl (Hulp pred)

1906 Montagu

1912 Graaff-Reinet

EMERITEER

1915

Daniel Francois Malan is in Riebeek-Wes in die Kaapkolonie gebore. Die stamvader van die Malan-familie was die Hugenote-vlugteling Jacques Malan uit die Luberon, Frankryk.

Malan het ‘n B.A. in Musiek en Wetenskap aan die Victoria Kollege, Stellenbosch behaal, waarna hy die Stellenbosch Seminarium betree om as predikant in die NG Kerk op gelei te word. Saam met sy studies in teologie verwerf hy ‘n M.A. in filosofie aan die Victoria Kollege, die latere Universiteit van Stellenbosch. Malan vertek in 1900 na Europa en behaal in 1905 sy doktorsgraad in Teologie aan die Universiteit van Utrecht.

Malan keer terug na Suid-Afrika, waar hy tot predikant van die NG Kerk georden is en ses maande lank as assistent-predikant in Heidelberg, Transvaal, gedien het. Hy was ‘n vurige vegter vir die aanvaarding van Afrikaans, ‘n ontluikende taalgeveg teen Nederlands en Engels, en was ‘n stigterslid van die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV), wat in 1930 gestig is. Hy was van 1906 tot 1912 in Montagu gestasioneer en daarna in Graaff-Reinet tot 1915. Hy het ook ‘n reis onderneem namens die NG Kerk, en hy het godsdienstige Afrikaners besoek wat in die Belgiese Kongo, Noord-Rhodesië en Suid-Rhodesië gewoon het.

In 1914 word hy die redakteur van Die Burger en in 1915 die leier van die Nasionale Party in Kaapland. In 1918 word hy verkies tot LV vir Clanwilliam en in 1938 LV vir Piketberg. Van 1924 – 1933 dien hy in die Kabinet. In 1948 word hy die Eerste Minister en beklee die pos tot sy uitrede in 1954.

Hy trou op 16 Junie 1926 in Kaapstad met Martha Margaretha Elizabeth Zandberg (* Brandvlei 13.4.1897, † Kaapstad 26.12.1930), die weduwee van Daniel van Tonder. Na haar afsterwe trou hy op 20.12.1937 te Porterville met Maria-Anne Sophia Louw (* Nieuwoudtville 25.4.1905 † Stellenbosch 19.10.1973). Uit sy eerste huwelik is twee seuns gebore, nl Daniel Francois (predikant) en JOhannes Laurens (joernalis). Dr Malan en sy vrou Maria neem die Duitsie wesie Marié-Anna “Marietjie” aan,