Malan, Abraham Hugo

 

GEBORE

18 Mrt. 1918

OORLEDE

27 Mei 2009

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1944

ORDEN

1945

STANDPLASE

 1945 Meru in Tanganjika/Kenia

1948 Ladysmith in Natal

1952 Strand

1958 Saldanhabaai

4 Februarie 1961 Vrede

25 Januarie 1964 Vanderbijlpark

1966 Vanderbijlpark-Suid

26 Julie 1969 Krugersdorp-Noord

25 Mei 1973 Kameeldrif

1977 Tuinrand

EMERITEER

Abraham Hugo Malan is op 18 Maart 1918 in die pastorie van Umtali in die destydse Rhodesië gebore, waar sy vader, ds. WC Malan, die leraar was. Cillié, oftewel PC, soos hy ook genoem is, is vernoem na sy oupa aan moederskant, Pieter Cillié, wat destyds parlementslid vir die Wagenmakersvallei (Wellington) was. Sy oupa aan vaderskant was kommandant Abraham Hugo Malan, die skoonseun van generaal Piet Joubert van die Zuid-Afrikaanse Republiek. AH Malan is gedurende die Anglo-Boereoorlog gevang en het as krygsgevangene op Bermuda gesterf. Sy naam het voortgeleef in ds. Awie Malan.

Die jong Awie Malan het sy studie aan die Universiteit van Pretoria begin, waar die BA-graad aan hom toegeken is. In 1941 het hy met sy teologiese opleiding aan die Fakulteit Teologie (Afd. B) aan die Universiteit van Pretoria begin, en aan die einde van 1944 is hy as predikant gelegitimeer. Hy is in 1945 in die skaduwee van Kilimandjaro met handoplegging bevestig in die NG Gemeente Meru in Tanganjika/Kenia. Hy en sy vrou, Ina, was die eerste leraarspaar daar. Die gemeente het die hele Tanzanië beslaan. In 1948 het hulle na Suid-Afrika teruggekeer as leraarspaar van die NG Gemeente Ladysmith in Natal, waar Ina ook die gemeente as orrelis gedien het. In 1952 het ds. Awie se pad na die Strand digby Gordonsbaai geloop, waar hy gewerk het tot hy in 1958 leraar geword het op Saldanhabaai.

Ds. Awie se pad het op 4 Februarie 1961 na die Vrystaat geloop, waar hy leraar was van die NG Gemeente Vrede. Hierna is hy op 25 Januarie 1964 as leraar van die NG Gemeente Vanderbijlpark bevestig, waar hy ‘n besondere verhouding met die werkers in die fabrieke opgebou het. Toe die NG Gemeente Vanderbijlpark-Suid in 1966 afgestig het, is hy as die eerste leraar van die gemeente bevestig.

Op 26 Julie 1969 het hy leraar van die NG Gemeente Krugersdorp-Noord geword en op 25 Mei 1973 is hy in die NG Gemeente Kameeldrif by Pretoria bevestig. Hierna (1977) het sy bedieningspad na die NG Gemeente Tuinrand te Claremont in Pretoria geloop. Ds. Awie het in verskeie sinodale kommissies gedien en was die voorsitter van die boukommissie met die oprigting van die Sinodale Kerk sentrum in Pretoria. As voorsitter van die Sinodale Kerkkantoorkommissie van die Transvaalse Kerk, was hy intens betrokke by die bestuur van die kerklike pensioenfonds.

Op 19 Maart 1983 het hy leraar van die NG Gemeente Durban geword, waar hy in die kerkgebou in Smithstraat diep spore getrap het totdat hy emeritaat op 10 Januarie 1988 aanvaar het. Ds. Awie Malan het 11 gemeentes in vier provinsies bedien, en in agt sinodale gebiede. Na sy aftrede het ds. Awie en Ina Malan hulle in Somerset-Wes gevestig, waar Ina op 28 April 2002 oorlede is. Daarna het ds. Awie in Gordonsbaai gewoon. Hierdie merkwaardige kerkman is op 27 Mei 2009 Oorlede. Hy is vanuit die NG Gemeente Gordonsbaai begrawe.