Makurdi (1931)

Met die beperkte werkkragte tot sy beskikking slaag die N.G. Sending nooit daarin om die hele Tiviand te beset nie. Dikwels moet stasies vir lang tye weens gebrek aan personeel ook vakant lê. In later jare kan die volgende stasies tog begin word: Makurdi, Apir, Shangev en Uavande.

Makurdi verskil van die ander sendingstasies deurdat dit in ‘n groot dorp, en nie op die platteland nie, begin word. Dit is geleë aan die Benuerivier, omtrent 100 km van Mkar af. In die reënseisoen, wanneer die riviere vol is, vaar groot handeiskepe vanaf die see in die Niger en Benue open doen ook Makurdi aan. In 1932 word hier ‘n brug oor die Benue gebou. Makurdi, wat ook later ‘n spoorverbinding kry, is dus ‘n belangrike sentrum en ‘n kosmopolitiese stad. “Makurdi is die Rome van die Benueprovinsie. Alle paaie lei daarheen.”Baie sendinggenootskappe, insluitende die Rooms-Katolieke, plaas verteenwoordigers hier. Die groot Tivbevolking wat noord van die Benuerivier woon, is ook van hier bereikbaar. Ds. M. Visser begin die werk van die N.G. Sending in Makurdi op 12 Oktober 1931 (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 248-9).