Makumbe (1915)

Hierdie stasie lê 56 km noordoos van Gutu en word in 1915 deur eerw. P. A. Badenhorst begin.