Magwero (1899)

As eerste buitelandse sendelinge van die Kerk in die O.V.S. gaan eerw. P. J. Smit, ‘n Vrystater, wat reeds op 24 Augustus 1898 in Malawi begin werk het, en ds. J. M. Hofmeyr, seun van die predikant van Somerset-Oos, wat op 29 Mei 1899 op Mvera arriveer.

Hulle voig dieselfde roete as die sendelinge van Malawi: per boot al langs die ooskus tot by Chinde. Vandaar met ‘n platboom-stoomskip in die groot Sambezirivier op. Waar die boot nie meer verder kan nie, moet met draers en ‘n hangmat verder oor Blantyre en Nkhoma na Mvera gereis word. Ds. J. M. Hofmeyr verras almal op Mvera met sy vroeë aankoms, want hy het die reis, wat gewoonlik twee maande duur, in die rekordtyd van 28 dae afgelê! Dit kon hy doen omdat daar nêrens langs die pad vertraging voorgekom het nie. Alles moet nou in orde gekry word sodat eerw. Smit en ds. Hofmeyr die nuwe sendingveld in Mpezeni se land kan begin. Hulle sendingstasie sal bykans 200 kilometers van die sendelinge in Malawi verwyder wees en daar moet dus voor sorg vir baie dinge gemaak word. Eindelik is alles in orde, 200 draers staan gereed om die trek te vervoer en op 28 Junie 1899 vertrek ds. Hofmeyr van Mvera. Op Kongwe-stasie, 30 kilometer van Mvera af, sluit eerw. Smit by die trek aan.

Die reis verloop voorspoedig en na ‘n week slaan hulle die eerste keer hul tente op by die plek waar die stasie begin moet word. Hierdie plek doop hulle Magwero. Dit beteken “oorspronge” — van ‘n paar riviere en ook van die Sending. Die datum is 5 Julie 1899 en hierdie dag word geneem as die stigtingsdag van die Sending van die Ned. Geref. Kerk in die O.V.S. na Zambië (Noord-Rhodesië). Magwero-stasie is digby die grens van Malawi en op ‘n gelykte bo-op die berge, 4300 voet bo seespieël geleë. Die klimaat is dus heelwat koeler as in laer liggende dele.

Vanaf Sondag, 9 Julie 1899, word die Woord van die Here gereeld op Magwero verkondig. Die eerste Sondag is daar 250 mense teenwoordig (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 153-4).