Maass, Gerrit Jacobus Nicolaas

 

GEBORE

13 Jun. 1921

OORLEDE

29 Mei 2008

UNIVERSITEIT

US

GELEGITIMEER

1948

ORDEN

1948

STANDPLASE

12 Februarie 1949 Leipoldtville

11 September 1953 Vredendal

10 Mei 1958 Riviersonderend

EMERITEER

15 Junie 1986

Gerrit Jacobus Nicolaas Maass is 13 Junie 1921 op die plaas Kalkput in die distrik Pofadder gebore, die elfde van twaalf kinders. Sy ma was besonder geheg aan hierdie skraal seuntjie en wou hom nie so vroeg na die koshuis op Namies laat gaan nie, daarom is hy eers op negejarige ouderdom skool toe.

Sy vrou, Martha, skryf: “Hy was nie besonder intelligent nie, maar baie pligsgetrou. Dit was Depressietyd en die skoolkoshuis is deur die sinodale armsorgkommissie van die Kaapse Kerk bestuur. Die leerlinge moes soggens voor skool koeie melk, brood knie en in die buite-oond vuurmaak. Die huishoudster het oorgeneem wanneer die skoolklok lui. Hy het baie vertel dat hy die slagter was. Die laerskool was tot standerd ses. In standerd sewe is hy na die Hoërskool Pofadder. Hy het ook vertel dat hy dikwels na ‘n vakansie van die plaas af met die melklorrie ‘n geleentheid terug koshuis toe gekry het. Veral in die winter was dit maar koud agter op ‘n oop lorrie dorp toe.”

Na die Tweede Wêreldoorlog het Gert se pa die plaas Gaip in Boesmanland, ongeveer 70 kilometer van Springbok, gehuur. As jong seun het die droogte en gesukkel met water ‘n groot indruk op hom gemaak, en toe Gert in standerd agt was, het hy dit vir ‘n ruk oorweeg om boorman te word. Maar op ‘n dag was dit vir hom baie duidelik dat hy geroep word tot die evangelie-bediening. In 1940 het hy ‘n leerling aan die Hoërskool Namakwaland op Springbok geword, waar hy in atletiek uitgeblink en in die kerkkoor gesing het. Een van sy klasmaats was ‘n dogter uit die pastorie, Martha Stals, dogter van ds. AJ Stals van die NG Gemeente Namakwaland. Gert het ‘n gereelde besoeker by die pastorie geword, waar sy latere skoonvader die jongman met deernis begelei het.

Aan die begin van 1943 het Gert na die Universiteit van Stellenbosch vertrek om predikant te word. Martha is na Friedenheim op Wellington, en daarna na die Chidi-sendingstasie in Masjonaland. Gert is einde van 1948 as predikant gelegitimeer, en op 1 Februarie 1949 is hy en Martha in die NG Gemeente Riversdal getroud, waar haar ouers die leraarspaar was. Gert se eerste beroep was na die NG Gemeente Leipoldtville, waar hy op 12 Februarie 1949 met handoplegging bevestig is. Ds. AJ Stals het die bevestigingsrede gelewer en ds. Gert Maass se intreepreek het oor Matteus 28:10 gehandel. Albei ouerpare was teenwoordig by die geleentheid, en kort daarna is ds. Gert se vader oorlede. Nadat hy ‘n tweede keer na die NG Gemeente Vredendal beroep is, het hy die beroep aanvaar en is hy op 11 September 1953 in die gemeente ontvang en bevestig. Hulle was baie gelukkig in hierdie gemeente.

‘n Roepstem na die NG Gemeente Riviersonderend het die gesin na die Overberg gebring, waar Gert, ds. Tappies Muller opgevolg het wat ‘n beroep aanvaar het na die NG Gemeente Namakwaland op Springbok. Ds. Gert en sy gesin is die naweek van 10 Mei 1958 op Riviersonderend ontvang en bevestig. Dienste is maandeliks te Kinderhof gehou, in die Ouwerf-kerkgebou wat in 1859 ingewy is. Oor die kerkie het Gert ‘n feesboek geskryf. Ds. Gert se hoogste prioriteit in die bediening was om sy lidmate en hulle behoeftes en omstandighede te ken, daarom was hy baie pligsgetrou en het gereeld huisbesoek en siekebesoek gedoen.

Na ‘n geseënde dienstyd van 28 jaar het hy op Riviersonderend sy emeritaat op 15 Junie 1986 aanvaar. Die egpaar het ‘n eie huis op die dorp gebou, maar was by tye soms tot twee maande lank op hulle plasie in Boesmanland. Uit ds. Gert en Martha se huwelik is drie kinders gebore, twee seuns en ‘n dogter: Johannes, Albert (Appie) en Rachel.

In 2003 het ds. Gert sy plaas aan sy buurman verhuur en in 2004 het hulle finaal van Riviersonderend na Durbanville verhuis, waar hulle in die aftreeoord Meerenbosch gebly het. Ds. Gert Maass se gesondheid het stelselmatig agteruit gegaan en op 29 Mei 2008 is hy oorlede. Hy is op 5 Junie 2008 onder blyke van groot belangstelling uit die NG Kerk Riviersonderend begrawe. (Jaarboek 2009).