Luckhoff, August Daniel * 1874

 

GEBORE

6 Jul. 1874

OORLEDE

5 Mei 1963

UNIVERSITEIT

US

GELEGITIMEER

1900

ORDEN

1904

STANDPLASE

Caledon (Hpr.)

1905 Namakwaland opvoeding

1912 Darling

1916 Sekr. Armsorg, Kaap

EMERITEER

1943

Dr. August Daniël Luckhoff is op 6 Julie 1874 in Colesberg gebore. Nadat hy enige jare skoolgehou het, het hy in 1896 na die Kweekskool op Stellenbosch gegaan. In die Tweede Vryheidsoorlog was hy kampprediker op Bethulie, waar die toestande betreurenswaardig was. Daarna het hy die gemeentes Caledon (1904-1905) en Darling (1912-1916) bedien, maar deurentyd het hy hom beywer in belang van die onderwys van die verarmde en verwaarloosde kinders, veral in die Noordweste, en vir die behoeftiges in die algemeen. Die Universiteit van Stellenbosch het hierdie arbeid erken deur hom die eregraad van doktor in die opvoeding toe te ken. Van 1916 tot 1943 was hy Alge-mene Armesorgsekretaris van die Kaapse Kerk, en onder sy besieling het groot dinge tot stand gekom. Hy is op 5 Mei 1963 in die ouderdom van 88 jaar oorlede.