Lubbe, Willem Johannes * 1932

 

GEBORE

19 Aug. 1932

OORLEDE

8 Des. 2010

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1957

ORDEN

1958

STANDPLASE

1958 Waterford

1962 Molteno

1965 Marikana

1971 Koster

1975 Rustenburg-Voorspoed

EMERITEER

1986

Ds Willie Lubbe (BA) 19 Augustus 1932 – 8 Desember 2010

Willem Johannes Lubbe is op 19 Augustus 1932 op Koster gebore as die oudste seun van ds DS Lubbe en mevrou JC Heyns. Sy pa het in sy lewe die gemeentes Koster-Derby, Daniëlskuil, Edenvale, De Rust, Ladybrand-Noord en Brakpan-Noord bedien. Die Here het dit so beskik dat Willie in 1971 na die pastorie op Koster teruggekeer het toe hy ‘n beroep na die gemeente aanvaar het. Hy en sy pa het dusdieselfde Wes-Transvaalse gemeente bedien.

Ds Frans Smit skryf oor ds Willie en Susie se bediening in Koster: “Met sy vriendelike en innemende geaardheid en besondere gawes en talente wat die Here aan hom toevertrou het, het hy op die kansel en elke dag saam met die gemeente, die saad van die ewige evangelie pligsgetrou gesaai. Hy het sy werk in ons gemeente `gedoen soos die Here dit vir hom gegee het’ (1 Kor 3:5).” Willie Lubbe het sy skoolopleiding aan die Laerskool Daniëlskuil begin, waar sy vader van 1939 tot 1944 predikant was. Ds Robert Schmidt skryf: “Daar het die Lubbe-gesin baie hegte en lewenslange vritndskapsbande met die Schmidt-gesin gesmee. Later was ons weer saam, Willie in die NG Moederkerk op Molteno en ek as sendeling op Molteno.” Willie was later ‘n leerling aan die Laerskole Boksburg enDe Rust en het op Oudtshoom gematrikuleer. Op Stellenbosch het hy in 1952 die graad BA behaal en in 1953 hethy onderwys aan die Hoërskool Williston gegee.

In 1954 het hy na Stellenbosch teruggekeer en aan die Teologiese Seminarium in die Eikestad begin studeer. Daar is hy einde 1957 gelegitimeer. Hy het aanvanklik in die NG Groot Kerk op Graaff-Reinet uitgehelp tot hy op 30 Mei 1958 met handoplegging in die NG Gemeente Waterford in Oos-Kaapland ontvang en bevestig is. Ds Robert Schmidt skryf: “Een van sy kenmerkende eienskappe van entoesiasme het hier na vore gekoril toe hy betrokke was met die bou van die nuwe kerk. In 1962 het hy ‘n beroep na Molteno aanvaar en daar ‘n baie geseënde tyd beleef. Sy groot belangstelling in sending het na vore gekom toe ons ‘n gesamentlike sendingaksie onder die Xhosasprekendes op plase begin het.” In 1965 het die Lubbes ‘n beroep na die NG Gemeente Marikana aanvaar. In tyd het hy ‘n plasie in die Magaliesberge by een van sy ouderlinge gekoop, waar hy nã sy aftrede gaan woon het. Ds Robert Schmidt skryf: “Sy intense belangstelling in die natuur, plante, diere, insekte, reptiele en voëls het hier uiting gevind. Hy het van kleins af geen vrees vir slange, skerpioene en spinnekoppe gehad nie. In die ongerepte natuur het hy ‘n rondawel gebou, wat hulle vakansieplek geword het. Toe hy in 1971 die beroep na Koster aanneem, het hy op sy afdag en vakansies die bouwerk voortgesit en ‘n drieslaapkamerhuis met buitegeboue gebou. Dit was selfversorgend en die helder water uit die bergstroom is met ‘n pypleiding na die huis gepomp.

In 1975 het die Lubbes Koster verlaat toe Willie leraar van die NG Gemeente Rustenburg-Voorspoe&geword het, waar hy in 1986 weens verswakte gesondheid sy emeritaat aanvaar het. Hierna het ds Willie en Susie Lubbe ‘n paar jaar op hulle plasie in die Magaliesberge gewoon voordat hulle hulle op Potchefstroom gaan vestig het. Willie is op 8 Desember 2010 na ‘n kort siekbed hier oorlede. Ds Robert Schmidt skryf: “Ons dink met groot dankbaarheid aan die agt en sewentig jaar van genadetyd wat aan Willie Lubbe gegun is as broer, eggenoot, pastor, vader en vriend. In die galery van leraars wat in die gemeente bedien het, het hy ‘n besondere plek ingeneem.” Willie Lubbe is op 31 Maart 1956 met Susie Lezar getroud, en uit die huwelik is vier kinders gebore. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM