Lubbe, Willem Jacobus

 

GEBORE

29 Apr. 1940

OORLEDE

09 Aug. 1992

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

 –

EMERITEER

Ds Willie Lubbe van die gemeente Kloofendal is op Sondag 9 Augustus na ‘n hartaanval oorlede. Ds Lubbe het op die kansel, net na die voorlesing van die Wet, sleg begin voel en is hospitaal toe geneem waar hy die middag oorlede is.

Ds Lubbe was vir agtien en halwe jaar van die gemeente Kloofendal. Hy is in 1960 gelegitimeer en was tot 1974 leraar van die gemeente Meintjeskop waarna hy na Kloofendal beroep is. Ds Frikkie Bloem, sy medeleraar by Meintjeskop en jare lange vriend, het die begrafnisrede gehou. Ds Bloem het sy boodskap uit Joh. 1:6 tot 8 geneem. Oor ds Lubbe skryf ds Bloem:

“My baie goeie vriend, vertroueling en kollega, Willie Lubbe, is skielik op 9 Augustus1992, op Opstandingsdag, oorlede. Saam met I L de Villiers (By die graf van ‘n vriend in Manna oor die duine) kan ek ook sê: `Fly was my vriend, Here, my vriend’.

“Dit vir meer as dertig jaar. Ek onthou hom as lojale kollega. Kyk, as medeleraars vir meer as twintig jaar saamwerk en dan nog saam vakansie gaan hou, is dit werklik kollegiale vriendskap. Ons het die mooi uit mekaar probeer haal en nooit enigiets in mekaar as ‘n bedreiging gesien nie. ‘n Wonderlike resep vir medeleraarskap.

“Sy besonderlike voorbereiding vir kerklike en ander vergaderings was navolgenswaardig. Hy het geweet waar hy ‘n spreekbeurt gaan waarneem en wat hy gaan sê. Male sonder tal moes hy my help, aangesien dit een van my swakpunte is. En as hy ‘n saak gestel het, kon ‘n mens maar luister. In die Ring van Florida het hy meermale as katalisator opgetree. Finansies was vir hom belangrik. Sy huiswerk het hy goed gedoen. Sal ek ooit sy besondere Skrifkennis vergeet? So baie het hy gehelp as die konkordansie skaam was om vir my die teks aan te dui. Sy prediking was altyd Skrifgetrou en baie aktueel.

“As pastor het hy besoekwerk aan huis of langs die siekbed hoë prioriteit gegee. Met sy innemende geaardheid en vriendelike persoonlikheid was sy pastorale werk dan ook baie suksesvol en die lidmate was baie lief vir hom. Die opskrif van die koerantberig met sy doodstyding, `Geliefde leraar oorlede’, was sprekend daarvan.

“En sy humorsin het hom net verder versier. Hy kon ‘n grappie vertel! By sinodes en ander vergaderings was dit aangenaam om dit gedurende pouse met hom te kon deel. Hy was ook ‘n skitterende seremoniemeester.

“Hy was baie lief vir kinders en vir die jeug. Kades Bamea, ‘n kampterrein vir die Ring van Florida, sal as monument dien om dit te bevestig. Die jeug het ‘n besondere plekkie in sy lewe ingeneem. Sy kinderpreke was altyd treffers.

“Met apologie aan die skrywer van Johannes het ek die toepassing, na die Skrifverkondiging, by sy begrafnis so aangebied: `Daar was ‘n man wat deur God gestuur is. Sy naam was (Willem) Johannes. Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig’.” Ds Lubbe laat sy vrou, Annatjie, en drie kinders agter.