Lubbe, Johann Joachim

 

GEBORE

17 Mrt. 1906

OORLEDE

13 Mei. 1980

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1936

ORDEN

1938

STANDPLASE

 1938 Vredefort

1947 Jagersfontein

1956 Steytlerville

EMERITEER

1973

Ds Johann Joachim Lubbe (17.4.1906 – 13.5.1980) is op die geskiedkundige plaas Ramdam in Jacobsdal gebore. Sy skoolonderrig geniet hy op Jacobsdal en aan Boshof se bekende Rooidakskool, voordat hy vir sy universiteits- en teologiese opleiding na Stellenbosch gaan. Einde 1936 word hy gelegitimeer en daarna bedien hy die twee Vrystaatse gemeentes Vredefort (1938) en Jagersfontein (1946) en toe die Kaaplandse Steytlerville van maart 1956 tot sy emeritaatsaanvaarding 14.4.1973. Hierna gaan woon hy op die ou Familieplaas Aandrusnaby Heuningneskloof en in die distrik Jacobsdal, maar hy stel steeds lewendig in alle kerklike werksaamhede belang. Hy sterf na ‘n operasie in ‘n Bloemfonteinse hospitaal. Gedurende sy lang en vrugbare dienstyd het sy gemeentes hom as ‘n herder in murg en been geleer ken. Huis- en siekebesoek en die sorg aan bejaardes het sy arbeid gekenmerk, maar daarby het die belange van die jeug hom ook baie na aan die hart gelê. “As dit my vergun word om weer voor te begin, sal ek weer dieselfde pad bewandel, maar dan met baie meer inspanning ten bate van die jeug, die grootste bate van ons volk”. Getrou aan die opdrag van Christus, het hy die skape opgepas en die lammers laat wei. In die Vrystaat het hy in die Sinodale Jeugkommissie sowel as in die Gebiedsuniebestuur van die toenmalige KJV gedien, terwyl hy tydens sy bediening in Kaapland eers as sekretaris en daarna as voorsitter van die Kaapse Sinodale Kommissie vir Openbare Sedelikheid opgetree het en ook ‘n lid van dieselfde kommissie van die Algemene Sinode was. (Jaarboek 1981/256).