Louw, Willem Ferdinand

Ds WF Louw

GEBORE

21 Aug. 1875

OORLEDE

16 Aug. 1933

UNIVERSITEIT

US

GELEGITIMEER

1899

ORDEN

1900

STANDPLASE

1900 Uniondale

1922 Kaapstad (Robbeneiland)

EMERITEER

1929

Ds. WF Louw  * 21/8/1875 + 16/8/1933Ds.William Ferdinand Louw op 21 Augustus 1875 te Wepener gebore. Hy was ‘n seun van Ds. JW Louw, in lewe leraar van ons Kerk op Kimberley, Wepener en Ladismith, K.P. Op Riversdal het hy sy Matrikulasie-eksamen afgelê en in 1899 is hy, na voltooiing van sy teologiese studie op Stellenbosch tot die bediening toegelaat en die volgende jaar op 21 Julie 1900 is hy georden en bevestig as herder en leraar van die gemeente Uniondale. Hier het hy 22 jaar getrou gearbei totdat hy in 1922 beroep is as vyfde predikant van Kaapstad met spesiale werkkring onder die melaatses op Robbeneiland. In 1926 is sy arbeidsveld meer as verdubbel deur toevoeging van al die hospitale en private verplegingsinrigtings op die Skiereiland. Die intensiewe aard en uitgestrektheid van bearbeiding van die twee werkkringe was egter te veeleisend vir sy verswakte gesondheidstoestand, met gevolg dat hy hom genoodsaak gevoel het om in 1929 sy emeritaat aan te vra. Daarna woonagtig eers te Seepunt en later in die Strand het die rusen stilte geen beterskap bewerk nie. Sy gesondheid het al swakker geword, en op 16 Augustus 1933 is hy sag en kalm na sy ewige woning verhuis. Die ontslapene was ‘n stille en beskeie dienskneg van Heer, wat nooit sy eie basuin geblaas het nie of die kleed van eie belange wou aantrek nie. Sy diens was soos die sagte suising van verkwikkende lugtoggies oor die warm hoofde van koorsagtige lyers.

Sy kleinseun is ds Anton Louw van George-Bergsig.