Louw, Vernon Johan

 

GEBORE

2 Okt. 1944

OORLEDE

24 Jun8 Feb. 2013

UNIVERSITEIT

(BA Honneurs, BTh, MTh)

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Ds Vernon Louw: (BA Honneurs, BTh, MTh) 2 Oktober 1944 – 8 Februarie 2013

Vernon Johan Louw is op 2 Oktober 1944 in Johannesburg gebore. Sy voorgeslagte kon hard werk: Sy oupa, Peter Ulrich Louw, was ‘n transportryer wat die poskar tussen Johannesburg en Kimberley gery het. Hy bedryf later ‘n melkery op die plaas Bezuidenhoutsvallei, waar die Engelse gedurende die Anglo-Boereoorlog sy koeie doodskiet. Sy seun – Vernon se vader – is Johan JacobusLouw, wat baie oud word. En sy moeder is Taillefert Johanna Raubenheimer. In 2003 skryf Vernon oor sy vader: “Hy was ‘n administratiewe klerk, en ook ‘n lekeprediker wat sy lewe lank met kinders en die jeug gewerk het. Hy begin destyds met geestelike opheffingswerk by die kinders van armblankes by Fontainebleau, deel komberse uit en bou ‘n kerkie te Troyeville.”

In 1948 verhuis die gesin na Mosselbaai, waar die vader dertig jaar lank superintendent van die Sondagskool is. Vernon skryf: “Sy lewe en getuienis is onbeskryflik groot; hy was en is steeds my en my broer se rolmodel en `hero’ wat ons vir die bediening inspireer. Moeder was ‘n gewone huisvrou wat onophoudelik gebid het, wat my vader as die hoof van ons gesin erken en gedien het.”

Vernon begin sy skoolopleiding in 1951 aan die Park-laerskool in Mosselbaai en matrikuleer in 1962 aan die Hoërskool Punt, waar hy ook

die Victor Ludorum is. Gedurende die wintervakansie van 1954 gee hy sy hart aan die Here. Maar sy lewe was baie stormagtig – tot die nag van 25ApriL. 1975, toe die Here hom roep om predikant te word. Ter voorbereiding vir die bediening behaal hy ‘n BA(1969); en BTh- (1979) en MTh-grade (1980); Sy tema vir die meestersgraad is: “Voorhuwelikse faktore as oorsake vir egskeiding.”

Vernon het wye beroepservaring gehad: Hy werk vanaf 1969 tot 1971 by die SA Weermag in Port Elizabeth, later by Ou Mutual op Stellenbosch – en hy begin in 1976 ‘n leerfabriek om sy studies te finansier.

In November 1980 word hy as proponent van die NG Kerk gelegitimeer en hy ontvang ‘n beroep na die NG Gemeente Kenhardt, waar hy op 24 Januarie 1981 met handoplegging bevestig word; sy intreepreek handel oor 1 Korintiërs 1:18. Hybediendie gemeente tot 1 ApriL. 1984, toe hy na België vertrek as sendeling van die Noord-Kaapse Sinode. Hierdie werk verrig hy tot 20 Februarie 1987.

Hy keer terug na Suid-Afrika en werk die volgende 17 jaar in gemeentes regoor Suid-Afrika en Namibië. Hy spesialiseer in evangelisasie- en j eugweke, kampe, seminare, kursusse, gebedsweke en Pinksterreekse, en hy word oraloor genooi om in gemeentes op te tree. Met sy terugkeer uit België in 1987 is daar nie so iets soos ‘n pos vir kinderevangelis in die NG Kerk nie en hy moes as leraar bedank. Intussen begin hy in 2003 as geestelike hulp in die NG Gemeente Queenstown, waar hy met sy ywer en toewyding diep spore in die jeugbediening trap.

Die Here maak ‘n nuwe deur oop toe Vernon voltyds aangestel word by die SWAUK, waar hy weekliks drie kindergodsdiens-programme aanbied.

Na Namibië se onafhanklikheidwording in 1991 is hy na die SAUK, waar hy tot in 1994 dieselfde kwaliteitwerk hier gedoen het. Die Here seën Vernon in 1993 toe ‘n Artestoekenning aan hom gemaak word – “vir die beste aanbieder van enige TV-program op TV1”.

Vernon was getroud met Hester Johanna Liebenberg, dogter van die bekende ds Fred Liebenberg van Stellenbosch. Uit diê huwelik is daar drie kinders gebore: Vernon Johan Louw is professor in interne geneeskunde aan die Universiteit Vrystaat – hy is getroud met Hymne du Toit, ‘n fisioterapeut; ‘n dogter, Janette Strydom, woon in Empangeni; die j ongste seun, Frederick J Louw, en sy vrou is in hulle plaaslike gemeente by die jeugbediening betrokke.

Vernon Louw trou op 8 Februarie 2003 met Leana Lubbe. Hy beleef weer die begeerte om tot die amptelike bediening toe te tree en doen in 2004 ‘n colloquim doctum. In 2005 word hy deeltydse leraar in die NG Gemeente Grabouw, waar hulle uit hulle eie huis werk en oral diep spore trap. In 2007 word hy leraar in die NG Gemeente Constantia – met standplaas Houtbaai – waar hy besondere werk verrig tot met sy emeritaat in 2009. Hiema lê hy en Leana hulle toe op die publikasie van sy kinderboeke. Hy word siek aan kolonkanker, en reageer nie op behandeling nie. Na twee jaar sterf ds Vernon Louw op 8 Februarie 2013; sy as word gestrooi by Vleesbaai naby Mosselbaai, die omgewing waar hy grootgeword het. -Dr Gerdrie van der Merwe VDM