Louw, Pieter Ulrich

 

GEBORE

2 Okt. 1928

OORLEDE

21 Jul. 2011

UNIVERSITEIT

BA, BEd, MTh

GELEGITIMEER

1978

ORDEN

1979

STANDPLASE

1979 Louisvale

1982 Boksburg-Oos

1986 Ogies

EMERITEER

1989

Ds Peter Louw (BA, BEd, BTh, MTh) 2 Oktober 1928 – 21 Julie 2011

Peter Ulrich Louw is op 2 Oktober 1928 in Kensington in Johannesburg gebore. Sy vader is Johan JacobusLouw, ‘n eiendomsbestuurder by JCI. Sy moeder is Talfaart Johanna Raubenheimer, ‘n huisvrou. Peter begin sy skoolopleiding in 1935 aan die Laerskool Louw Geldenhuys; hy is van 1943 tot 1946 ‘n leerling aan die Helpmekaar Hoër Seunskool en in 1947 aan die Hoër Volkskool in Heidelberg (Transvaal); Hy was voorsitter van die CSV, prefek, en het uitgeblink in atletiek.

Peter studeer van 1948 tot 1950 aan die Onderwyskollege op Wellington en voltooi sy opleiding as onderwyser. In 1951 loop sy pad na die Rhodes Universiteit op Grahamstad, waar hy ‘n BA-graad verwerf. Van 1961 tot 1964 was hy onderwyser; van 1965 tot 1970 word hy ‘n personeelbestuurder. Hy verwerf ‘n BEd-graad en ‘n onderwysdiploma. ‘n Nuwe loopbaan volg toe hy van 1971 tot 1974 dosent word by ‘n tegniese kollege.

Intussen trou hy op 9 Mei 1968 met Elaine Helen Lancaster. Uit hierdie huwelik is daar vyfseuns gebore: Ulrich (1969); Stephen (1970); Johan (1971); Frederick (1973) en Ferdinand (1976).

Die Here het Peter Louw daadwerklik vir die voltydse evangeliebediening geroep en hy vertrek na Stellenbosch, waar hy ‘n student aan die Kweekskool word. Hier verwerf hy ‘n BTh- en ‘n MTh-graad en hy word aan die einde van 1978 as proponent gelegitimeer. Sy meestersgraad handel oor: “Gebed in die Ou Testament, met besondere verwysing na liggaamsbelewing gedurende gebed.”

Peter ontvang ‘n beroep na die NG Gemeente Louisvale naby Upington, waar hy op 18 Januarie 1979 met handoplegging bevestig word. Met sy unieke manier van doen en dink, bring hy nuwe perspektiewe in diê gemeente op die walle van die Oranjerivier.

Op 4 Junie 1984 loop Peter Louw se bedieningspad na die NG Gemeente Boksburg-Oos – ‘n poort na ‘n groot bediening aan die Oosrand. Met sy besonderse styl word duisende mense aangeraak. Op 5 April 1986 word hy leraar by die NG Gemeente Ogies in Oos-Transvaal.

Na slegs drie jaar in Ogies aanvaar ds Peter Louw emeritaat op 3 Desember 1989. As 61-j arige emeritus begin hy ‘n nuwe en eie bediening deur die hou van evangelisasieveldtogte. Hy was ‘n begaafde prediker, en hy tree by meer as 200 gemeentes en konferensies op. Hy skryf ‘n aantal “Nugget”-boekies vir die jeug; dit het verskeie herdrukke beleef.

In 2000 vestig die egpaar hulle in die omgewing van Groot-Brakrivier. Ds Peter Louw sterf op 21 Julie 2011. Hy sal altyd onthou word as ‘n leraar wie se hoogste prioriteit die verkondiging van die evangelie was. Sy een seun beskryf hom as “‘n man wat die Here met sy hele wese liefhet”. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM