Louw, Johannes Wynand

Ds. JW Louw

GEBORE

20 Okt 1848

OORLEDE

9 Junie 1911

UNIVERSITEIT

US

GELEGITIMEER

1871

ORDEN

1872

STANDPLASE

1872 Kimberley

1874 Wepener

1880 Ladismith, Kaap

EMERITEER

Ds. Johannes Wynand Louw.: Nadat hij in 1871 zijn Proponents Examen had afgelegd, begon deze broeder zijn werk als leeraar onzer Kerk te Beaconsfield. Vervolgens diende hij de gemeenten Wepener, Philipstown en Ladismith. Hij overlaad 9den Juni, 1911, te Ladismith. Wat zijne bediening, zoo in den omgang als op den kansel, kenmerkte, was zijne kennis van het Evangelie van diens liefelijke zijde. ”Dienende bescheidenheid” beschrijft hem in een paar woorden. Hij was een redelijk goede spreker: in zijne honding natuurlijk. In de Synode en bij andere gelegenheden sprak hij steeds dat men gevoelen kon dat hij uit volle overtuiging zich liet hooren. Men werd altos door hem gesticht.

Sy seun was ds Willem Ferdinand Louw.