Louw, Johannes Hendrik

 

GEBORE

8 Apr. 1866

OORLEDE

16 Jun. 1946

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1915

ORDEN

1916

STANDPLASE

Hopetown

1918 Ebenezer (Olifantsrivier)

1921 Retreat

EMERITEER

1931

Eerw. Johannes Hendrik Louw is ‘n seun van Wellington alwaar hy op 8 April 1866 gebore is. Hy het vir baie jare geestelike werk gedoen in die ge-meentes Edenburg, Hopetown, Wynberg en toe weer Hopetown. Veral in laasgenoemde gemeente het hy kostelike werk onder die gekleurdes gedoen. Ook is van sy dienste in die Moederkerk met waardering gebruik gemaak. Hy is as ouderling van die Moederkerk tot afgevaardigde ouderling vir die Sinode van 1915 gekies. Dit was toe lankal reeds gevoel dat hy bewys gelewer het van sy bekwaamheid in die bediening van die woord en die Sinode van 1915 het voldoen aan ‘n versoek om hom die statusvan sendeling toe te ken. Hy het die sendinggemeente van Hopetown toe nog bedien en is 12 Februarie 1916 georden. Gedurende 1918 het hy ‘n beroep na Ebenezer (Olifantsrivier) aangeneem. Hier het hy gearbei tot die einde van 1920 toe hy na Retreat vertrek het. In 1931 het hy sy emeritaat aanvaar en op 16 Junie 1946 het hy die tyd met die ewigheid verwissel.