Louw, Johannes Hendrik

 

GEBORE

27 Mrt. 1927

OORLEDE

05 Jul. 2000

UNIVERSITEIT

BA; Dipl Teol (UP)

GELEGITIMEER

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

1954 Luckhoff

1968 Ficksburg

1971 Ficksburg-Noord

1976 Pietersburg

EMERITEER

Johnnie Louw is op Postmasburg gebore op 27 Maart 1927. Sy vader was Michael Casparus Louw, in later jare, skofbaas by ‘n myn, en sy moeder was Anna Catharina Venter. Sy skoolloopbaan het aan die Rand Collieries-Laerskool te Brakpan begin (1933-1940) en daarna het hy na die Voortrekker-Hoërskool op Brakpan gegaan (1941-1945); In hierdie tyd was hy gekies as leier van die CSV, hoofprefek en het hy deelgeneem aan die debatsvereniging, rugby, atletiek en jukskei.

Hy het verder aan die Universiteit van Pretoria gaan studeer, waar hy in 1949 die BA-graad behaal en die Diploma in Teologie aan die Teologiese Fakulteit in 1953.

Op 27 Maart 1954 is hy getroud met Anna Catharina Jooste en hulle het twee dogters gehad, Anali (16/04/1957 getroud met ds Bennie Blom) en Ilana (25/10/ 1966 getroud met ds De Wet Mouton); Daar is reeds ses kleinkinders.

Hulle was ‘n baie hegte huwelikspaar wat alles saam gedoen het. Johnnie was veral baie lief vir wildtuine en het feitlik elke vakansie ‘n wildtuin besoek en baie belang gestel in die dierelewe. Hy het ook gehelp met die totstandkoming van ‘n wildtuin by Bethulie.

In Desember 1953 is hy gelegitimeer en in sy eerste gemeente Luckhoff georden op 5 Mei 1954. Hier help hy met die oprigting van ‘n nuwe toring vir die kerkgebou.

In 1960 skuif hy na die gemeente Bethulie en, behalwe al die ander aspekte van die bediening, het hy baie aandag aan die bediening van die Goedemoed-gevangenis gegee. Op 14 September 1968 is hy in die Gemeente Ficksburg bevestig en in 1971, na afstigting, in Ficksburg-Noord. Vanaf 21 Mei 1976 was hy predikant van Pietersburg-gemeente waar hy sestien jaar lank gearbei het. Hy het diep spore in hierdie gemeente getrap en hartlik saam met sy medeleraar, ds Piet Smit, gewerk. Die prediking en huisbesoek was vir hom van groot belang.

Op die breër kerklike terrein, het hy in die Sinodale Jeugkommissie in die Vrystaat gedien, asook in die Sinodale Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie en in die Sendingkommissie vir Lesotho. In Noord-Transvaal het hy in die Sinodale Kommissie vir Aktuele Sake gedien.

Na sy emeritaat, het hulle eers in Pietersburg gaan woon, maar in 1995 na ‘n meenthuis-kompleks in Pretoria getrek. Hulle het egter nog getrou deelgeneem aan die bedrywighede van die kerk en predikante.

Johnnie was ‘n groot, fris man, maar het in sy later jare baie gesukkel met sy knieë as gevolg van beserings wat hy as jongman in rugby opgedoen het. Hy moes dus vir ‘n knie-vervangingsoperasie gaan, maar toe ontdek hulle dat daar kankerselle onder die knieskyf is, wat ook reeds aanwesig was in sy longe en niere. Chemoterapie het nie die gewenste uitwerking gehad nie en hy is in hulle huis, onder die troue sorg van sy eggenote Anna, op 5 Julie 2000 oorlede.

Tot die einde het hy ‘n wonderlike getuienis gehad teenoor die talle besoekers wat gekom het om hom by te staan. Hy het tot aan die einde vasgehou aan die beloftes van God in sy Woord. Die begrafnisdiens is deur sy skoonseun, ds Ben Blom, waargeneem. – Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm en ‘n gesprek met sy eggenote.