Louw, Jan Hofmeyr

 

GEBORE

11 Mei 1920

OORLEDE

22 Nov. 1968

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1944

ORDEN

1945

STANDPLASE

1945 Loubser in Kenia

1960 Pretoria-Oos

EMERITEER

Ds. Jan Hofmeyr Louw is op 11 Mei 1920 op Boksburg gebore, en het aan die Teologiese Fakulteit in Pretoria sy opleiding ontvang, waar hy in 1944 gelegitimeer is. Daarna is hy as predikant na die gemeente Loubser in Kenia. Met groot ywer het hy vyftien jaar lank daardie uitgestrekte gebied bearbei. Onder ander was hy die stigter en jarelange pleitbesorger van die bekende Afrikaanstalige Van Riebeeckskool op Thompson’s en Actuarius van die Sinode van Midde-Afrika. In 1960 het hy ‘n beroep as medeleraar van Pretoria-Oos aanvaar die gemeente wat hy tot by sy dood bedien het. Gedurende die laaste tien jaar van sy bediening het sy gesondheid geleidelik verswak; nogtans het hy sy roeping met toewyding voortgesit, en het hy in verskeie belangrike kerklike kommissies gedien. Einde Augustus1968 is sy broer, ds. Murray Louw, oorlede (kyk die Jaarboek 1969, bl. 557); en op. 22 November 1968, skaars drie maande later, het ds. „Hoffie” Louw hom gevolg, in die ouderdom van slegs 48 jaar. (Jaarboek 1970/461).