Louw, James Murray

Ds JM Louw

GEBORE

18 Jan. 1869

OORLEDE

21 Nov. 1939

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1894

ORDEN

1896

STANDPLASE

Pretoria (Hpr.)

1898 Boksburg

EMERITEER

Ds. James Murray Louw was ‘n seun van wyle Ds. A. A. Louw en is te Murraysburg op 18 Januarie 1869 gebore. Te Murraysburg het hy dan ook sy eerste skoolopvoeding ontvang en later in die ou Gimnasium, Paarl, gematrikuleer. Sy eintlike studiejare was op Stellenbosch waar hy dan ook sy admissie-eksamen afgelê het en tot die Kweekskool toegelaat is. Nadat hy in 1894 in sy proponentseksamen geslaag het, was hy vir ‘n kort tydjie hulpprediker te Riversdal. Vervolgens is hy in 1896 as hulpprediker te Pretoria gelegitimeer, waar hy Dr. H. S. Bosman gehelp het. In 1898 is hy te Boksburg as leraar beroep en bevestig. Dit was ‘n groot, digbevolkte en uitgebreide gemeente, maar hier het hy aktief en onvermoeid bly arbei tot sy dood 41 jaar lank. Hy het gelewe vir sy volk en het saam met ander predikante deelgeneem aan die Tweede Vryheidsoorlog en was een van die vier predikante wat tot die end van die oorlog uitgehou het. Hy het ‘n prominente deel in die Sinode en Ringe van Transvaal ingeneem. Van 1912 tot 1933 was hy Scriba Synodi en van 1934 tot sy dood was hy Assessor van die Sinode. Na ‘n lang krankbed is hy op 21 November 1939 in die ouderdom van 71 jaar ontslaap.