Louw, Jakob Stephanus

 

GEBORE

3 Nov. 1871

OORLEDE

27 Jun. 1935

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1894

ORDEN

1897

STANDPLASE

1895 Ebenezer (Olifantsrivier)

1896 Bloemfontein

1917 Huisvader Send.Inst.

EMERITEER

1935

Eerw. Jacob Stephanus Louw is op 3 November 1871 in die gemeente Durbanville, gebore. Nadat hy op die plaaslike dorpskool sy eerste onderwys ontvang het is hy in die begin van 1890 na die Sending-Instituut gegaan om as sendeling te word, en daar het hy onder Ds. Geo Ferguson en Eerw. JC Pauw sy driejarige kursusvir sy sendelingseksamen deurgemaak. In 1894, nadat Eerw. Louw sy eksamen afgelê het, het hy na die sendingstasie Ebenezer gegaan. In 1895 het hy ‘n beroep aangeneem na die sendinggemeente Bloemfontein, waar hy 21 jaar gearbei het (1896-1916); Toe in 1910 die Vrystaatse Sendingkerk tot selfstandigheid gekom het en die eerste Sinode gehou is, is hy tot Scriba gekies – ‘n betrekking wat hy met bekwaamheid beklee het in drie agtereenvolgende Sinodes tot by sy vertrek uit die Vrystaat. In November 1916 is hy deur die Curatorium van Sending-Instituut op Wellington beroep as huisvader van die kosinrigting. Van Januarie 1917 het die broeder en sy eggenote, as huisvader en huismoeder, aan die hoof van die kosinrigting gestaan. Herhaaldelik het die Curatorium aan die Sinode gerapporteer dat hulle hul werk met toegewydheid en getrouheid verrig het. Hulle was geliefd en geëer deur die studente. Aan die begin van 1935 het Eerw. Louw om gesondheidsredes sy eervolle emeritaat aanvaar. Sy aardse rustyd was van korte duur, want reeds op 27 Junie is hy sy ewige rus ingegaan.