Louw, Gideon Erasmus George

 

GEBORE

ORLEDE

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1955

ORDEN

1956

standplase

1956 Molteno

1960 Bizana

1966 Maxesibeni (Mount Ayliff)

1977 Kokstad / Maxesibeni (Mount Ayliff)

1983 NGK PSD Oos-Kaap (Opdrag: Sending en Evangelisasie)

1994 Dir Sinodale Kommissies Oos-Kaap

 EMERITEER

1998