Louw, Eugene

 

GEBORE

ORLEDE

UNIVERSITEIT

BA BTh

gelegitimeer

1967

ORDEN

1968

standplase

1968 Oos-Londen-Noord

1971 Graaff Reinet

1976 Grahamstad-Grenspos (Kpln SANW)

1980 Vryheid

1989 Org Sekr Durban-streek

1991 Streeksekr Kaapstad-streek Bybelgenootskap van SA

 EMERITEER

2005