Louw, Albertus Wynand

Ds. AL Louw

GEBORE

18 Mrt. 1945

OORLEDE

29 Des. 2011

UNIVERSITEIT

BA, BTh (UP)

GELEGITIMEER

1969

ORDEN

1970

STANDPLASE

1970 Sonhoogte

1973 Vredefort

EMERITEER

1990

 

Ds Awie Louw: (BA, BTh) 18 Maart 1945 – 29 Desember 2011

Albertus Wynand Louw is op 18 Maart 1945 op Carolina gebore. Hy was die eerste kind van Johannes Jacobus Louw en Christina Johanna Louw. Awie se vader dien die Here as landdros en gekwalifiseerde vegvlieënier, en sy moeder, Christina Johanna Louw, as ‘n sekretaresse. Uit die aard van sy vader se beroep trek hulle baie rond en Awie matrikuleer in 1962 aan die Hoërskool Koppies – waar hy as kranige atleet, krieket-, rugby- en tennisspeler uitblink en as hoofseun sy stempel afdruk.

Die gesin woon in 1963 op Postmasburg, van waar Awie met die trein na Pretoria reis om ‘n student aan die Universiteit Pretoria te word; hy woon in Boekenhout en Maroela. Hy behaal BA (Admissie) toe hy maar 20 jaar oud is en in 1966 word hy ‘n student aan die Fakulteit Teologie (Afd B) aan Tukkies. Tydens sy studentejare is hy deel van ‘n konsertgroep en hy blink uit in toneelspel. Hy is ook ‘n aktiewe lid van die Ruiterwag. In 1968 het hy sy vrou, Elizabeth Southwood, aan die Universiteit Pretoria ontmoet; hulle is op 29 Maart 1970 getroud. Uit huwelik is ses kinders gebore – vier leef nog: Jaco, Wimpie, Wynand Louw en Thelara.

Aan die einde van 1969 word hy gelegitimeer – en prop AW Louw aanvaar ‘n beroep na die NG Gemeente Sonhoogte op Germiston, waar hy op 23 Januarie 1970 met handoplegging bevestig word. Dit is ‘n uitstekende leerskool in die bediening. Sy pad loop op 22 September 1973 na die NG Gemeente Vredefort, ‘n gemeente met 751 volwasse lidmate en 231 kinders. Aanvanklik gaan dit uitstekend in die gemeente, maar na die aanvaarding van Kerk en Samelewing tydens 1986 se Algemene Sinode in Kaapstad, ontstaan daar ‘n diepe verskeurdheid op gemeentevlak wat nie geheel word nie. Die spanning tussen ds Awie Louw en lede van die ring van Vredefort word op die spits gedryf en hy bedank as leraar van die gemeente. Hy verlaat die gemeente in die winter van 1990 en gaan boer buite die dorp – eers op Jannies-end met skape en mielies, later met saaigewasse op De Bosch, Elim, en toe op sy vrou se saaigrond, Rietpan.

Sy dogter, Thelara, skryf: “Sy vertroue in die kerk was geheel en al geskend. Hy is wel as tentmaker na die gemeente Kollegepark in Vanderbijlpark beroep, waar hy gehelp het met prediking en huisbesoek.”

Die egpaar woon op Parys en werk by Brown en Neethling, en later in Sasolburg. As kranige tennisspeler was Awie jare lank voorsitter van die buiteklub op Parys. Hy beoefen ook sy groot liefde – beeldhouwerk. Op 27 Maart 1998 word hy as leraar van die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) se gemeente in Parys bevestig, en die rede word gehou deur ds Sam Buti van Alexandra. Tydens sy dienstyd word die Belydenis van Belhar in die VGK aanvaar en ‘n hofstryd woed tussen die NGKA en die VGK – waarby die NG Kerk in die Vrystaat ook betrokke is.

In 2005 word ‘n seldsame soort kanker by Awie gediagnoseer. Hy sterf op 29 Desember 2011, en ‘n begrafnisdiens vind op 6 Januarie 2012 vanuit die NG Kerk Vredefort plaas. Dit word waargeneem deur prof Thias Kgatla, met Psalm 73 as teks. Verskeie huldeblyke word deur verteenwoordigers van die VGK gelewer, en so eindig Awie se lewenspad.

Iemand skryf: “Awie Louw was ‘n visser van mense, en elke siel was vir hom ewe belangrik – ongeag sy of haar ouderdom, beroep, ras, geloof of oortuigings.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM