Louw, Abraham Petrus

Ds. AP Louw

GEBORE

05 Apr. 1923

OORLEDE

23 Mei 2006

UNIVERSITEIT

BA (UOVS); BTh (US)

gelegitimeer

1949

ORDEN

1950

standplase

1950 Bothaville

1952 Vredefort

1956 Primrose-Oos

1960 Bethlehem-Morelig

1967 Ventersburg

1976 Wonderboom

EMERITEER

26 April 1987

Abraham Petrus Louw is op 5 April 1923 op Steynsrus gebore, ‘n boerseun uit die distrik. Sy vader was Thomas Arnoldus Louw en sy moeder Magdalena Viljoen. Hy begin sy skoolloopbaan in 1934 op Steynsrus en matrikuleer in 1942 aan die Hoërskool Steynsrus en is van plan om hom as mediese dokter te bekwaam. Hy was baie sportief, ‘n goeie atleet en behaal in 1939 die beste prestasie as hoogspringer in die Vrystaat. Na matriek vertrek hy na die Universiteit van die OVS in Bloemfontein om dokter te word en lê sy eerstejaar suksesvol af. Maar hy kon die innerlike roeping om predikant te word nie meer onderdruk nie en verander van kursus om predikant te word. Die saadjie is reeds in sy standerd 8-jaar in sy hart tydens ‘n CSV-kamp gesaai, daarom loop sy pad tot in die bediening. Hy behaal in 1945 die BA (Admissie) – graad met onderskeiding in Bloemfontein. Sy hoofvakke was Filosofie en Sosiologie.

In 1946 loop sy pad na die suide. Hy skryf: “Ek is Universiteit Stellenbosch toe met tien sjielings sakgeld. Bremmer, ‘n Joodse winkeleienaar het geld vir my studies aan my pa geleen. Die NG Kerk het darem ook bygedra.” Aan die einde van 1949 word hy as proponent in die Groote Kerk in Kaapstad gelegitimeer en word beroep na die NG Gemeente Bothaville in die Vrystaat waar hy op 25 Maart 1950 met handoplegging ontvang en bevestig word. Na slegs twee jaar word hy op 23 Februarie 1952 predikant van die NG Gemeente Vredefort, waar hy vier jaar lank uitstekende werk lewer en onthou word as ‘n besondere dienskneg van die Here. Weens groot studieskuld is hy genoodsaak om as predikant te bedank en gaan boer hy met grondbone en tabak op die Springbokvlakte. Na ‘n jaar is hy op 1 September 1956 weer terug in die bediening nadat hy die Colloquium Doctum aflê, hierdie keer as leraar van die NG Gemeente Primrose-Oos. Hier is hy ‘n instrument in die Here se hand met die bou van ‘n nuwe kerkgebou.

Na vier jaar word hy in 1960 herder en leraar van die NG Gemeente Bethlehem-Morelig, ‘n jong gemeente met baie potensiaal. In 1966 word hy kapelaan in die SA Polisie en bou in Bethlehem ‘n ontspanningsaal vir soldate. In 1967 word hy leraar van die NG Gemeente Ventersburg waar hy diep spore in die boerdery-gemeenskap trap en die koevertjiestelsel met groot vrug instel. Hier bou hy ook ‘n nuwe sendingkerk en pastorie, asook ‘n huis vir bejaardes. In 1976 kom ‘n roepstem na die NG Gemeente Wonderboom in Pretoria, waar hy met oorgawe help aan die afstigting van die NG Gemeente Overkruin in 1978. Hier onthou hy besondere tye: “Dit was onteenseglik die wonderlikste gemeente waarin ek gearbei het. Die samewerking was onverbeterlik. Dit was asof die Here self die lidmate saamgebind het. Die kerk was by elke oggenddiens oorvol. Afgesien daarvan dat stoele ingedra is, het kinders op die trappe van die preekstoel gesit en by meer as een geleentheid aan my toga gepluk.”

Lidmate onthou dat die volle raad van God soos in die Woord geopenbaar en in die belydenisskrifte vervat is, aan die gemeente oorgedra is. Hy was ‘n besondere kollega, ook ‘n jonger kollega soos ds Johan van Zittert getuig van mooi herinneringe: “Die eerste ding wat ek van oom Pieter onthou: altyd geklee in ‘n pak met ‘n langmouhemp en das, of dit nou somer of lente of winter was. Altyd kon jy hom deur ‘n ring trek. ‘n Statige man, die dominee. Sy erns met prediking het my gou beïndruk. Hy het die gawe gehad om van die moeilikste teks ‘n trefferpreek te maak. Met sy aanslag het hy elke keer die gemeente meegevoer en geïnspireer tot geloofsdade. Die terggees wat hy was, het sy humorsin onderstreep. Hoe ernstig ‘n bespreking ook al was, hy sou ‘n kwinkslag inkry wat nie net ‘n ander perspektief geopen het nie, maar ook die situasie ontlont het.”

Op 26 April 1987 word demissie aan ds AP Louw verleen na ‘n besondere dienstyd van agt jaar in Overkruin-Gemeente. Gewoonlik rus leraars na hulle aftrede, maar ds Pieter wy sy lewe daaraan om aftreeoorde in Sinoville, Pretoria, te bou en te bestuur. Met visie en deursettingsvermoë reël hy argitekte, finansiëring en al die nodige sake, want hy vertel as ‘n mens jou opdragte uitvoer, die Here die res doen. Onder sy leiding word die aftreeoorde, Soetdoring, Jasmyn en Amandasig gebou – 287 woonstelle en versorgingseenhede vir oues van dae. Hy was iemand met baie talente, ‘n uitstekende skut en neem deel aan Bisley-byeenkomste.

Ds Pieter Louw is op 25 Maart 1950 getroud met Magdaleen Viljoen. Uit die huwelik is vier kinders gebore: Thomas Arnoldus, getroud met Hendri van Deventer; Johan Jacob, was getroud met Thea Erasmus, Magdalena Elizabeth, getroud met Francois Marais; en Carina. Die dood van hulle seun Johan in 1975 was ‘n groot hartseer om te verwerk. Ds Pieter Louw word siek aan kolonkanker en sterf op 23 Mei 2006 in die ouderdom van 83 jaar. By sy begrafnisdiens en huldeblyk beskryf sy kinders hom as ‘n rolmodel, godsman, vriend en raadgewer.