Lourens, Benjamin

 

GEBORE

14 Sep. 1927

OORLEDE

5 Jul. 2011

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1950

ORDEN

1951

STANDPLASE

 1951 Strydenburg

1955 Ashton

1960 Napier

1965 Clanwilliam

1973 Robertson-Wes

EMERITEER

1989

Ds Ben Lourens (BA) 14 September 1927 – 5 Ju1ie 2011

Benjamin Lourens is op 14 September 1927 op die plaas Buffelsfontein in die distrik Bredasdorp gebore. Hy was die tweede jongste van nege kinders van Wessel Johannes CorneliusLourens en Jacoba Margaretha Taljaard. Ben het sy skoolopleiding in 1934 aan die plaasskool Matjiesfontein begin en was van 1936 tot 1941 ‘n leerling aan die plaasskool Prinskraal, albei is in die distrik Bredasdorp. In 1942 het hy ‘n leerling aan die Hoërskool Bredasdorp geword, waar hy in Wiskunde gepresteer het en aan die einde van 1945 gematrikuleer het. Die CSV op Bredasdorp het ‘n belangrike bydrae gelewer tot sy geestelike groei en sendingroeping.

Ben het in 1946 aan die Sending-Instituut op Wellington begin studeer, waar hy aan die einde van 1950 as proponent gelegitimeer is. Eerwaarde was vir hom ‘n erenaam. Ben was ook lief vir sing en het ‘n besondere tenoorstem gehad. Hy het reg deur sy bediening koorfeeste en gemeentesang bevorder en dikwels by huwelike as bevestiger ën solis opgetree!

Op 2 Februarie 1951 is hy met hand-oplegging in die NG Sendingkerk op Strydenburg bevestig en aan die begin van 1955 het hy sendeling in die NG Sendinggemeente Ashton geword. Hier het hy sy vrou ontmoet, die maatskaplike werker Margaret Agnes Smit, destyds dosent aan die Minnie Hofmeyr-kollege op Worcester. Hulle is op 22 Desember 1956 getroud en het twee seuns.

In 1960 het eerw Ben en Agnes Lou¬rens die leraarspaar van die NG Sending¬gemeente Napier, in 1965 van die NG Sendinggemeente Clanwilliam en in 1973 dieNG Sendinggemeente Robertson-Wes geword (later het diê gemeente ‘n VGK-gemeente geword); Agnes was ‘n baasbakster en was ‘n voorslag by basaars. Sy was ook organiseerder van die Vrouebond, Kinderbond en Jongdogtersbond. Op 30 ApriL. 1988 het Ben emeritaat aanvaar en die egpaar het hulle op Montagu en later op Worcester gevestig.

Sy seun skryf: “Ben Lourens se bediening is gekenmerk deur ‘n sterk roeping tot evangelisasie, huisbesoek en gebed. Hy het uitgeblink in gemeentebou, fondsin-samelings en administrasie. Deur die jare was hy die dryfveer agter verskeie skoolbou-, kerk- en saalbouprojekte. Gedurende sy bediening in die NG Sendingkerk en later VGK was hy intens betrokke by die Sinodale Evange-lisasiekommissie. Hy was ook twaalf jaar lank voorsitter van die bestuur van die Nuwe Hoop-skool vir Dowes in Worcester. Ben het sy aftreejare gevul met aflosprediking, betrokkenheid by arbeidsbediening, diens as ouderling en die lei van Bybelstudiegroepe. Hy was ‘n aktiewe koorlid en lid van die lofprysingsgroep. Ben het sy hele lewe lank ‘n besondere gebedsbediening gehad waaraan hy na sy aftrede baie tyd bestee het.”

MAgnes se dood op 17 Februarie 2006 het Ben hom op Caledon by sy seun gevestig. Ds Ben Lourens is op 5 Julie 2011, na ‘n hartomleidingsoperasie oorlede.

‘n Dankdiens in die NG Moedergemeente Caledon is hy op Napier begrawe en ds Bombaai van Rensburg het ‘n treffende diens gelewer. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM