Loubser, Willem Burger

Ds. WB Loubser

GEBORE

19 Jan. 1905

OORLEDE

21 Febr. 1962

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1930

ORDEN

1931

STANDPLASE

Marydale (Hpr.)

1936 Boegoeberg

1937 Chubut

1939 Koppies

1947 Vaalharts

1949 Spoorwegleraar, O.V.S.

1956 Sekretaris Maatskaplike Sorg

EMERITEER

Ds. Willem Burger Loubser is op 19 Januarie 1905 gebore. Nadat hy in 1930 gelegitimeer is, was hy hulpprediker in die gemeente Marydale, en daarna predikant van die gemeente Boegoeberg. ln 1937 het hy na Chubut (Argentinië) gegaan, waar hy twee jaar gearbei het. Daarna het hy die gemeentes Koppies en Vaalharts bedien. Aan die einde van 1949 is hy as spoorwegleraar in die Vrystaat aangestel. ln 1956 het hy sekretaris vir Maatskaplike Sorg geword, en by sy heengaan was hy voorsitter van die Federale Raad vir die Diens van Barmhartigheid, asook van die Gefedereerde Kommissie vir Spoorwegbearbeiding. Ook was hy Direkteur van die Kinderhuis, Bloemfontein. Hy is op 21 Februarie 1962 oorlede in die ouderdom van 57 jaar.