Loubser, Johannes Albertus

 

GEBORE

25 Jul. 1949

OORLEDE

28 Jul. 2006

UNIVERSITEIT

BA, MTh, D.Th.

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Johannes Albertus Loubser is op 25 Julie 1949 op Stellenbosch gebore, die dorp aan die Eersterivier waar sy voorsate diep spore trap. Bobby se groot-oupagrootjie was ds Johannes Henoch Neethling, bekende leraar van die NG Moederkerk op Stellenbosch, wie se standbeeld langs die historiese kerkgebou staan. Bobby se oupa was Johannes Albertus Loubser, ‘n bekende landmeter op Stellenbosch en later jare lid van die Volksraad vir die kiesafdeling Stellenbosch. Hy raak bekend as Bob Loubser wat as Springbok-rugbyspeler in die eerste toer saam met Paul Roos oorsee speel en die meeste punte aanteken. Bobby se vader was Coenraad Hendrik Loubser, ‘n bekende landmeter op Stellenbosch, die dorp waar Bobby opgroei en ook sy skool- en akademiese opleiding geniet.

Dit was veral ouma Jean Loubser, ‘n merkwaardige vrou wat op 92-jarige ouderdom op Stellenbosch oorlede is, wat ‘n groot invloed op Bobby se vorming- en lewensuitkyk gehad het. Sy het in Dorpstraat in die historiese huis wat nou as Loubserhuis bekend staan gewoon. Haar verhale oor haar oupa ds JH Neethling het die jong Bobby Loubser baie geniet. Hy begin sy skoolopleiding op Stellenbosch en matrikuleer in 1967 aan Paul Roos Seunsskool op Stellenbosch. Hy het daarna vir een jaar diensplig gedoen in die Lugmag, hy keer na Stellenbosch terug om akademies toegeruste word as predikant van die NG Kerk. In 1969 begin hy Teologie studeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Bobby het ‘n briljante brein en be- haal die BA-, BTh-, MTh-, DTh-grade almal cum laude. Die jare in die Fakulteit Teologie was ryk en lekker jare, ook op voetsoolvlak met geesgenote en vriende. Bobby word aan die einde 1973 as proponent gelegitimeer en studeer verder in die Teologie.

Op 4 Februarie 1974 is hy op Stellenbosch getroud met Minnie Jeannë le Roux, wat in Sielkunde op Stellenbosch studeer en ‘n kliniese sielkundige word. ln die lente van 1975 vertrek hulle na Duits- land met ‘n studiebeurs om aan die Universiteit van Tnbingen navorsing te doen en onder leiding van prof Stellmacher en prof Moltmann te studeer. By ‘n later geleentheid woon hy en sy gesin ook drie maande lank in Nederland toe hy navorsing doen aan die Teologiese inrigting in Kampen.

Bobby en Minnie keer aan die einde van 1976 terug en vestig hulle op Stellenbosch waar hy as proponent die Rhynse Sendingkerk bedien. In 1978 word dr Bobby Loubser predikant van die NG Gemeente Brenthurst in Brakpan, waar hy uitstekende werk in die destydse Transvaal verrig en geleentheid kry om die Teologie en die praktiese gemeente-bedieningsjaar bymekaar te bring.

In 1982 keer hy terug na die Kaap toe hy predikant word van die NG Gemeente Tamboerskloof in die hart van Kaapstad. Sewe besonderse jare aan die voet van Tafelberg, ook krisisjare in die NG Kerk maar met ryk belewenisse, waar dr Bobby op ‘n besondere manier ‘n stempel afdnik. Maar die akademiese wêreld was in dr Bobby se bloed, daarom aanvaar hy in 1989 ‘n pos as professor in Nuwe Testament aan die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Zululand. Hy word later dekaan by die Fakulteit Teologie. Die Fakulteit word later ‘n departement aan die universiteit waar hy ook die departementshoof word. In Zululand doen hy as professor baie navorsing, skryf artikels en boeke en is betrokke by nasionale en intemasionale kon- gresse wat hy gereël en bygewoon het.

In 1994 begin sy vrou Minnie as kliniese sielkundige ‘n praktyk in Empangeni, sy werk en woon steeds te Mtunzini in Zululand. Uit dr Bob- by en Minnie se huwelik is vier kinders gebore: Coenraad het sy eie sakeondememing, “Wireless Internet Solutions and Hardware” in Stellenbosch, Jacques is ‘n mediese dokter en werk in Hawera, Nieu Zeeland, Johannes doseer Engels te St Pe- tersburg in Rusland, terwyl hy sy studie in Regte voltooi. Hy is getroud met ‘n Russiese vrou Yulia, hulle het twee kinders, Artëm en Nicholas. Sanmari woon in Citrusdal en is getroud met Chris Vosloo. Hulle het ‘n seuntjie Marcel.

In die lente van 2004 kom daar ‘n skerp draai op prof Bobby Loubser se pad, hy word gediagno- seer met kanker van die slukderm. Hy ondergaan chemoterapie en word ‘n jaar later skoon verklaar, maar in Januarie 2006 versprei die kanker in sy beenstruktuur. Verdere behandeling is positief, maar in die winter van 2006 beland ‘n embolus in sy linkerlong met tragiese gevolge. Na twee weke in die Parklands Hospitaal in Durban sterf prof Bobby Loubser op 28 Julie 2006, drie dae na sy 57ste verjaardag. Met die dood van hierdie vermaarde teoloog verloor die kerk ‘n knap teoloog en dierbare mens.

Sy vrou Minnie skryf: “Bobby word deur sy gemeentelede, kollegas en studente veral onthou vir sy betrokkenheid by en liefde vir mense, sy hipernuuskierige brein, sy ongelooflike werksvermoë, sy baie reise en die stories en artikels wat hy geskryf het na aanleiding van die inligting wat hy so versamel het. Hy het klem daarop gelë dat Jesusons geleer het dat ons, naas ons liefde vir God en ons naaste, ook ons vyande moet liefbê. Dit, het hy gesë, is wat by uitstek die Christelike godsdiens onderskei van alle ander godsdienste.”