Loubser, Andries Cloete

 

GEBORE

18 Jan. 1934

OORLEDE

29 Apr. 2013

UNIVERSITEIT

BA (Hons)

GELEGITIMEER

1958

ORDEN

1959

STANDPLASE

1959 Verkeerdevlei

1964 Lichtenburg-Oos

1968 Theunissen

1973 Swellendam

1978 Stellenbosch-Noord

1988 Upington-Oos

EMERITEER

1994

 

Ds. AC Loubser en sy vrou (tannie Rita) is ’n week uitmekaar oorlede

Ds. Melt Loubser (Grootdrink) se pa, ds. AC Loubser is op Goeie Vrydag oorlede.

Oom AC (soos hy bekend was) het die vorige middag begin sleg voel en sy dogter het hom die aand hospitaal toe geneem in Mosselbaai.

Die Vrydag het die dokter laat weet dat hy nie suurstof opneem nie en dat verskeie organe nie meer wil funksioneer nie.

Die asemhalingsmasjien is later afgeskakel.

Ds. Melt skryf:

“Dit het ook so gebeur dat dr. Gerdrie van der Merwe juis ook toe in die bed langs my Pa opgeneem was. Gerdrie het my pa herken en vir my ma wat teenwoordig was toe my Pa dood is, ’n gebed gedoen.

Ons het vir hom Sondag ’n roudiens gehou op Gourits.

Die gebeure van die naweek het gevolg op ’n geleentheid op die 23ste toe ons as familie almal saam was vir Ouma se 80ste verjaarsdag. Al vyf kinders met gades en 12 van die 14 kleinkinders en ook 5 van my pa se neefs en niggies asook my eie neef (my pa se broerskind) was teenwoordig en ons het vreeslik lekker saam gekuier. Oupa het op Sondag die 24ste vir ons die diens gelei op Gourits..”

Oom AC was vanaf 1988 tot 1994 predikant van die Ned. Geref. Kerk Upington-Oos – dit was ook die gemeente waar hy geëmeriteer het.

Ds. Melt het gister laat weet dat sy moeder (tannie Rita) op Saterdagoggend 6 April net voor agt ook oorlede is.

Noord-Kaapland spreek sy meegevoel uit met die Loubser gesin.

Andries Cloete Loubser (AC of André); * 1934-01-18 te Koningstr, Noorder-Paarl, ≈ 1934-03-04 Paarl.

Trou op 1956-12-22 te Moeder-gemeente, Stellenbosch, met Martha Margaretha Elizabeth Hugo, * 1933-03-28, te Warmbad, S.W.A., D/v PetrusStephanusHugo en Aletta Susanna Dames.  Vyf kinders is uit die huwelik gebore.  Hy was SR-voorsitter in 1958 van U.S.  Predikant op: 1959-1964 Verkeerdevlei, 1964-1968 Lichtenburg, 1968-1973 Theunissen, 1973-1978 Swellendam, 1978- 1988 Stellenbosch-Noord, 1988-1994 Upington-Oos.  Afgetree op Gouritzmond.

Ds AC Loubser (BA Honneurs) 18 Januarie 1934 – 29 Maart 1913

Andries Cloete Loubser is op 18 Januarie 1934 in die Paarl gebore; sy godvresende ouers is Melt van der Spuy Loubser en Johanna Maria Elizabeth Loubser. Sy vader is deur die Here as onderwyser geroep en was besiel om ‘n verskil in kinders se lewe te maak. Melt gee ‘n tyd lank ook onderwys in die Sandveld, ‘n besonderse streek.

Hier begin AC in 1939 sy eerste skooljare aan die Laerskool Kruisfontein in die distrik Redelinghuis. Van 1941 tot 1946 is hy ‘n leerling aan die Noord-Eind-skool in die Paarl. In 1947 skryfhy in by Hoërskool Gimnasium in die Paarl, waar hy in 1950 matrikuleer.

AC voel geroepe om predikant te word en begin in 1951 sy studie aan die Universiteit Stellenbosch, waar BA (Admissie) in 1953 aan hom toegeken word – en in 1954 behaal hy ‘n honneursgraad. Hierna is hy ‘n student aan die Teologiese Seminarium in die Eikestad, waar hy in 1958 as proponent gelegitimeer word. Hy dien op Huis Marais se huiskomitee, neem aktief deel aan die studentelewe en is lid van die joolkomitee.

Intussen stuur die Here mej MME (Rita) Hugo as lewensmaat, en op 22 Desember 1957 tree hulle in die huwelik. In 1957 is teologiese student Andries Cloete Loubser voorsitter van die studenteraad op Stellenbosch en hy trap diep spore in die studenteleierskap. Na sy legitimasie verlaat hy Stellenbosch – maar die Here beskik dat hy in 1978, twintig jaar later en as ‘n ervare leraar, na die gemeente StellenboschNoord terugkeer.

Aan die einde van 1958 loop propAC Loubser se pad na die NG Gemeente Verkeerdevlei in die Vrystaat, waar hy op 2 Mei 1959 met handoplegging bevestig word. Dit was ‘n uitstekende wegspring in die gemeentebediening, so tussen die hartlike plattelanders in die klein plaasdorpie wat deur grasvlaktes omring word. Gelukkig was daar ‘n kragopwekker beskikbaar en kon die j ong man voortgaan met sy stokperdjie, houtwerk.

Na ‘n geseënde dienstyd van vyf jaar aanvaar hy ‘n beroep na die NG Gemeente Lichtenburg-Oos in WesTransvaal, waar hy op 8 Februarie 1964 sy bediening voortsit. AC dien op die sinodale kommissie van die SKDB, waar hy as j ong man groot werk doen. In diê snelgroeiende dorp woon die gesin heerlik en dit is na vier jaar moeilik om hulle wortels daar uit te trek. Hy word leraar in die NG Gemeente Theunissen, waar hy op 27 April. 1968 bevestig word – ‘n terugkeer na die Vrystaatse kerk, waar hy sy bediening begin het.

Op 24 Maart 1973 word hy leraar by die NG Gemeente Swellendam, ‘n geskiedkundige dorp met ‘n prentjiemooi kerkgebou. ‘n Goeie en geseënde dienstyd van meer as vyfj aar volg en hy raak besonder geheg aan die mense van diè streek. In sy dienstyd vind die herbouing van die twee pastorieë plaas en daar word uitbreidings by Huis AA Tomlinson gedoen.

In 1978 loop die egpaar se bedieningspad na die NG Gemeente Stellenbosch-Noord – met ds Piet Human as medeleraar daar, ‘n gemeenteseun van Verkeerdevlei wat AC in sy eerste gemeente leer ken het. Op 23 Januarie 1988 word AC leraar by die NG Gemeente Upington-Oos, ‘n groeiende gemeente langs die Grootrivier. Dit is sy laaste gemeente, waar hy na ‘n vrugbare bediening van 35 jaar as leraar in die NG Kerk sy emeritaat op 24 ApriL. 1994 aanvaar. Met sy aftrede word verwys na sy pligsgetroue huisbesoek, sy Skrifgefundeerde prediking en sy aktiewe meelewing met lidmate in al die gemeentes wat hy bedien het.

AC en Rita Loubser vestig hulle in Gouritsmond in Suid-Kaapland, waar hy sy aftreehuis voltooi en aandag gee aan sy houtwerk. Hy preek soms en geniet die lewe met sy lewensmaat, na ‘n leeftyd in diens van die Meester. Hulle word geliefde inwoners van die streek en daar is groot dankbaarheid op Albertinia vir hulle lewenswyse – ook toe hulle later inwoners word van die plaaslike tehuis vir bejaardes.

Op Sondag 24 Maart 2013 hou dsAC Loubser ‘n erediens op Gouritsrivier. Dit was ‘n naweek waartydens die hele gesin byeengekom het vir Rita se 80ste verjaarsdag. Al vyf die kinders – AC (jnr); Maretha, Susan, Melt en Hannelie – met hulle gades, 12 van die 14 kleinkinders, asook ander familielede het die fees bygewoon.

Later daardie week word AC siek en hy sterf op 29 Maart 2013 – Goeie Vrydag – in die Bayview Hospitaal op Mosselbaai.

In dieselfde hospitaalkamer het die skrywer hiervan vir mediese toetse gelê – en daar is gesels, herinneringe gedeel en saam gebid. Dit was ‘n wonderlike beskikking van die Here, want toe die einde vinnig nader kom het ons die magtige teenwoordigheid van die Hemelse Vader beleef. En het die ewigheid vir AC aangebreek, waaroor ons altwee jare lank op kansels gepreek het. Saam met sy vrou, Rita, kon ons afskeid neem en het ons die Here se troos en sorgsaamheid beleef. Enkele dae later, op 6 April 2013, het Rita onverwags gesterf. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM