Loots, Jozua Johannes Georg

Ds. JJG Loots

GEBORE

24 Jun. 1902

OORLEDE

08 Nov. 1991

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1929

ORDEN

1930

STANDPLASE

 1930 Pretoria-Noord

1939 Johannesburg-Oos

1941 Capital Park

1949 Bethlehem-Wes

1953 Cradock

1956 Villieria

1958 Villieria-Oos

1963 Capital Park-Oos

EMERITEER

Ds Jozua Johannes Georg Loots, BA, (24.06.1902-08.1 1.1991); Min predikante het die voorreg om weer in die gemeente waarin hulle sestig jaar tevore georden en bevestig is, op te tree. Dit het op 8 ApriL. 1990 met die 87-jarige ds J J G (Jozua) Loots in die gemeente Pretoria-Noord op sy 57ste huweliksherdingsdag, gebeur. Ds Loots het van die verlede vertel: die 1930’s was moeilike jare. Hy was eers na drie jaar in die bediening finansieel in staat om te trou. Hoewel mense dit in daardie jare finaniseel nie breed gehad het nie, het dit ook geleenthede gebied. Ds Loots het talle lidmate, ook van ander kerkgenootskappe, weer tot kerklike meelewendheid gebring. Hy het hom veral op intensiewe huisbesoek toegespits.

Ds J J G (Jozua) Loots is op Vrydag 8 November 1991 in die ouderdom van 89 jaar oorlede en is op Maandag 11 November 1991 vanuit die NG Gemeente Harmonie begrawe.

Jozua Loots is op 24 Junie 1902 in Britstown gebore. Na matriek het hy vir een jaar op die familieplaas, Daggafontein, geboer alvorens hy in 1921 na die Universiteit van Stellenbosch is om die kursusBA (Admissie) te volg. Hy het in Wilgenhof geloseer, ‘n koshuis wat vir hom baie beteken het.

Na verwerwing van sy BA-graad het hy in 1924 en 1925 Afrikaans aan die Umtata High School gedoseer om geld te verdien vir die voortsetting van sy teologiese studies.

Van 1926 bevind hy hom weer op Stellenbosch waar hy by die Teologiese Kweekskool inskryf en op 29 November 1929 gelegitimeer word. Hy het aktief aan die studentelewe deelgeneem en was ook ‘n goeie sportman. Vanaf 1922 het hy vir die eerste rugbyspan van die Maties uitgedraf, in 1927 as onderkaptein. In 1923 en 1927 het hy ook die Westelike Provinsie as linkervleuel verteenwoordig.

Op 12 April. 1930 is hy as die eerste leraar van die gemeente Pretoria-Noord georden waar hy tot 1939 gearbei het. Dit was onder andere die tydperk van die moeilike depressiejare wat meegebring het dat hy eers na drie jaar in die bediening, op 8 ApriL. 1933, met Nettie Bosman in die huwelik kon tree. Vier seuns, te wete Henk, die tweeling Izak en Jozua, en Frikkie is uit die huwelik gebore.

Na Pretoria-Noord het dienstydperke in die volgen¬de gemeentes plaasgevind: Johannesburg-Oos (1939- 1941); Capital Park (1941-1949); Bethlehem-Wes (1949-1953); Cradock (1953-1956); Villieria (1956- 1958); Villieria-Oos (1958-1963); Capital Park-Oos (1963-1969).

Gedurende sy bedieningstydperk het hy in talle komitees en kommissies, kerklik en buite-kerklik, gedien. Wat sy bedieningswerk betref, het hy besondere moeite gedoen om sy lidmate te leer ken deur intensiewe huisbesoek, ‘n werkswyse wat groot vrug opgelewer het en hom baie bemind gemaak het.

Na sy aftrede in 1:69 was hy vir ses jaar as hospitaalarbeider in die H F Verwoerd-Hospitaal werksaam. Van 1982 tot en met sy afsterwe was hy voorsitter van Harmoniehof, die ouetehuis waarin hy en Nettie gewoon het, se huiskomitee. Tot op die einde was hy aktief, ten spyte daarvan dat sy gesondheid nie meer so goed was nie. Ons dank die Here vir sy lewe van diens – ‘n lewe wat vir baie mense tot groot seën was. (- F C L Loots)