Loots, Johannes Hendrik

 

GEBORE

28 Feb. 1904

OORLEDE

13 Apr. 1938

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1929

ORDEN

1930

STANDPLASE

Bloemfontein-Noord

EMERITEER

Eerw. Johannes Hendrik Loots is ‘n seun van die gemeente Britstown. Hy is gebore te Daggafontein op 28 Februarie 1904. Na sy skoolopleiding is hy in 1926 na die Sending-Instituut, Wellington, waar hy in 1929 sy finale eksamens met lof afgelê het. Op 12 ApriL. 1930 georden as sendeling te Bloemfontein-Noord, nadat hy vir drie maande in Basoetoland vertoef het om die taal magtig te word. Dit het hom gehelp om die Sesoeto-taal later besonder vloeiend te praat. Hy het sy merk in die Vrystaat as sendeling gemaak hy was o.a. Quaestor van die Sendingkerk daar. Na presies agt jaar van toegewyde arbeid is hy heengegaan op 13 ApriL. 1938 in die ouderdom van 34 jaar. Hy was een van die ses Lootsseuns van die gemeente Britstown wat in die afgelope agt jaar in die evangeliebediening bevestig is. Sy twee broers is Ds. P. J. Loots van Colesberg en Ds. Z. B. Loots van Philipstown.