Londt, Johannes

 

gebore

 25 Februarie 1923

OORLEDE

28 September 2014

UNIVERSITEIT

 BA (US)

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

standplase

1949 Uitenhage (Sending: Nyassaland)

1970 Bindura

1974 NGSK Morewag

1981 Weermagkapelaan

EMERITEER

1988

Johannes Londt is op 25 Februarie 1923 te Uitenhage in Oos-Kaapland gebore. Sy pa was Gerrit George Londt, ‘n passer-en-draaier by die SAS en H. Sy ma was Maria Elizabeth Nell.

Hy het in 1929 sy eerste skoolopleiding aan die Laerskool Innes in Uitenhage ontvang, en is later leerling aan die Hoërskool Brandwag in Uitenhage waar hy in 1940 matrikuleer. Hy is lid van die CSV, Voortrekkers en moes hard op die plaas vir ekstra geld werk. Hannes voel geroepe om sendeling te word en begin in 1941 met die BA-graad aan die Universiteit van Stellenbosch. Hierna is hy student aan die Teologiese Seminarium in die Eikestad, waar hy aan die einde van 1948 gelegitimeer word. In die Eikestad speel hy waterpolo en rugby, maar daar is ook kultuur omdat hy in die Kweekskool- en kerkkoor sing.

Hannes word afgesonder vir die sending in Njassaland (Malawi) en word op 22 Januarie 1949 op 25-jarige leeftyd met handoplegging bevestig in sy Moedergemeente Uitenhage. Destyds was dit die gebruik dat sendelinge wat buite Suid-Afrika werk en deur die Kaapse Kerk ondersteun word, in hulle tuisgemeentes bevestig word.

Hy was van 1949 tot 1962 sendeling in Malawi. Prof Martin Pauw skryf: “Vroeg die volgende jaar, 1949, word hy georden. Dertien jaar lank werk hy en sy eggenote, Hettie Louw (‘n dogter van ds. AF Louw van Stellenbosch), op verskillende stasies in Malawi. Daar word hy tot vandag toe nog onthou en hang sy foto onder andere steeds in Kasungu-gemeente se konsistorie.”

‘n Roepstem terug na Suid-Afrika kom en hy word op 3 Februarie 1962 sendeling in Kirkwood. Hy verlang egter terug na Malawi en sy liefde vir die Malawiërs laat hom op 10 Mei 1964 terugkeer na Shinoyi in Zimbabwe, waar hy ‘n Malawiese gemeente van die KMAP (Harare Sinode) bedien. Op 5 September 1970 aanvaar hy ‘n beroep na die NG gemeente Bindura in Zimbabwe. Hy is op 8 Augustus 1974 terug in die NG Sendinggemeente Môrewag by Misgund om die Meester te dien. Op 3 Junie 1981 verander sy arbeidsterrein weereens toe hy die laaste sewe jaar van sy bediening as Weermagkapelaan in Namibië by Oshakati diens doen. Hy aanvaar emeritaat in 1988, na 40 jaar in die bediening.

Prof Martin Pauw skryf: “Op 24 April 1988 aanvaar hy sy emeritaat na 40 jaar in die bediening en vestig hy en sy eggenotehulle op ‘n plasie in die Langkloof. ‘n Paar jaar later verhuis hulle na Vleesbaai naby Mosselbaai waar hy diep spore in die gemeenskap trap. Hy begin onder andere ‘n florerende byeboerdery.

” Sy vrou Hettie sterf in 1997 en hy tree weer in 2002 in die huwelik met Anna Ackermann, ‘n nuwe vreugde in sy lewe.”

Op 79-jarige ouderdom durf ds. Hannes Londt die berg Kilimanjaro aan. Later woon Hannes en Anna Londt in ‘n aftreeoord in Mosselbaai. Hy bly sendeling en bedien etlike jare lank nog groepe Malawiërs wat langs die tuinroete woon en werk. Hy konsentreer op Woordbediening aan buitelanders en raak die mense intens aan met die Here se Woord.

Hannes Londt was ‘n legende in sy eie tyd, iemand met ‘n veelkleurige bediening in meer as een opsig. Hy en Hettie het vyf kinders gehad. Die oudste, Joretha, is getroud met ds. Jannie de Bruin, baie jare lank sendeling in die Makhatini.

Op Sondag, 28 September 2014, sterf ds. Hannes in die ouderdom van 91 jaar. Prof Martin Pauw skryf: “Sy heengaan is nie net vir sy kinders en kleinkinders, vir Anna en ander naasbestaandes ‘n groot verlies nie, maar ook vir soveel van ons wat hom geken het, wit, bruin en swart — bewys daarvan dat selfs uit Malawi ‘n paar persone spesiaal afvlieg om sy begrafnis op Saterdag, 4 Oktober, in Mosselbaai by te woon. Vir ons wat die voorreg gehad het om Hannes te ken, sal sy nagedagtenis rede bly om die Here te dank vir sy lewe, vir sy passie en vir sy menslikheid. Hy sal nie vergeet word nie.” — Dr Gerdrie van der Merwe VDM